Nyhedsarkiv

Høj aktivitet for Bravida i Nordjylland

De lokale Bravida Danmark afdelinger i Aalborg og Hjørring har godt gang i butikken. Det er bl.a. store, markante projekter, en stigende vækst på serviceområdet og mangel på arbejds-kraft, der tegner det nordjyske billede for landets største installations

De lokale Bravida Danmark afdelinger i Aalborg og Hjørring har godt gang i butikken. Det er bl.a. store, markante projekter, en stigende vækst på serviceområdet og mangel på arbejds-kraft, der tegner det nordjyske billede for landets største installationsvirksomhed

 

Der er travlt i Bravida Danmarks lokale afdelinger i Aalborg og Hjørring, der tilsammen beskæftiger ca. 100 medarbejdere. Afdelingerne har netop afleveret to markante projekter bl.a. det nyåbnede shopping-center Metropol i Hjørring Bycenter, hvor man har udført al el- og stærkstrømsarbejdet til både råhus og de enkelte butikker, og en stor ventilationsopgave på Vandhuset i Hjørring Park Vendia, der åbnede den 15. februar 2008.

 

Aktiviteten i Nordjylland er høj, og derfor var det svært, specielt i forbindelse med færdiggørelsen af Me-tropol, at finde kvalificeret arbejdskraft. Det skyldes bl.a., at el-arbejdet på shoppingcentret er den stør-ste entreprise af sin art i Nordjylland nogensinde.

 

”Siden byggeriet af shoppingcentret gik i gang, har vi konstant haft fem til seks montører på projektet, og siden nytår har vi haft tyve mand på pladsen for at få det hele færdigt til tiden. Vi har støvsuget både Aalborg og Hjørring for elektrikere, men det var umuligt at finde folk nok,” forklarer administrativ leder af Bravida Danmarks afdeling i Aalborg Morten Pedersen, der via et vikarbureau måtte hyre otte elektrikere fra Rumænien for at blive færdige til tiden.

 

Rollemodel på serviceområdet

Faste servicekontrakter med en lang række kunder gør Bravida Danmark til en vigtig spiller på det nord-jyske serviceområde inden for installation. Det er en af grundene til, at afdelingen i Aalborg for nylig er blevet udvalgt blandt mere end 25 afdelinger i hele landet som dansk deltager i et omfattende skandina-visk pilotprojekt. Projektet skal styrke hele Bravida koncernens position på servicemarkederne i de skan-dinaviske lande, og det har stor betydning for den lokale afdeling, der har ligget i byen i mere end 30 år:

 

”Nordjylland er et distrikt med mange muligheder og stort engagement fra medarbejdernes side, og der-for er afdelingen et godt udgangspunkt for pilotprojektet. Det vil komme til at påvirke den måde, hele Bravida koncernen håndterer service på i fremtiden. Det er spændende at have indflydelse på det og en stor mulighed for i endnu højere grad at skærpe vores fokus på serviceområdet, så vi bliver endnu mere konkurrencedygtige,” siger Morten Pedersen, der har været ansat hos Bravida Danmark i ti år.

 

Bravida Danmarks afdelinger i Aalborg og Hjørring har eksisteret siden 1973 og løser opgaver inden for el, vvs og ventilation i Region Nordjylland. Ud over de store entrepriser på Metropol i Hjørring og Vandhuset i Hjørring Park Vendia omfatter afdelingens mange private og offentlige kunder boligselskaber, hospitaler, virksomheder, private bygherrer mv.

 

Yderligere oplysninger: Morten Pedersen, Bravida Danmark, 2525 4421