FJERNVARME

Hos Bravida er vi specialister i udførelsen af opgaver inden for fjernvarme. Vi udfører arbejder både på fjern- og kraftvarmeværker, forbrændingsanstalter og hos større boligselskaber.

Kompetencer og kapacitet

Bravida har kompetencerne og kapaciteten til at løse alle aspekter af komplekse opgaver inden for fjernvarmeområdet. Vi dækker hele forsyningskæden fra varmeforsyningen, dvs. vi udfører arbejder, som omfatter alt fra jordledninger og andet jord- og rørarbejde, til pumpe- og vekslerstationer, anlæg og færdiggørelse af opgaven hos slutbruger.

Fordi alle aspekter af fjernvarmearbejderne udføres inden for virksomheden sikres en god og hurtig koordination af arbejdet - det giver den bedst mulige løsning af opgaven for alle parter.

Inden for fjernvarme hjælper vi blandt andet med:

  • Fjernvarmerenovering og -konvertering
  • Ny anlæg og udbygning