Kontaktinformation

adresse

Hotvetalleen 11
3018 Drammen

E-mail

drammen@bravida.no

Telefon

02407

Telefon

+47 32 80 80 40

Drammen

Klikk her for å sende en skriftlig henvendelse via kontaktskjema.

Elektro

Prosjekt 

Avdelingen leverer prosjektbaserte elektroentrepriser til både offentlige og private utbyggere. 

Service

Avdelingen leverer store og små serviceoppdrag til både privat næringsliv, privatkunder og offentlige kunder i Drammen og omegn. Avdelingen har også en sikkerhetsavdeling (brannvarsling, nødlys, adgangskontroll, ITV og innbrudd) som leverer både til prosjekter og serviceoppdrag. 

Kontaktpersoner

Leif Steinar Larsen Avdelingssjef
Hege Kristin Larsen Avdelingsøkonom
Rune Gustavsen Serviceleder
Tom-Arne Engebretsen Serviceleder
Arnfinn Nevra Serviceleder
Magnus Drevander Serviceleder sikkerhet

Elkraft

Kontaktpersoner

Kristin Haare Avdelingssjef

Rør

Prosjekt

Avdelingen leverer prosjektbaserte rørentrepriser til både offentlige og private utbyggere. 

Service

Avdelingen leverer store og små serviceoppdrag til både privat næringsliv, privatkunder og offentlige kunder i Drammen og Kongsberg med omegn. Installasjons- og servicetjenester innen vann, avløp, gass, varme, kjøling og sprinkleranlegg. 

Kontaktpersoner

Lars Bråten Avdelingssjef
Heidi Bremskau Avdelingsøkonom
Dag Gøran Sørensen Serviceleder Drammen
Per-Christian Olsen Serviceleder Drammen
Thomas Hunstad Serviceleder Kongsberg

Ventilasjon

Kontaktpersoner

Morten Kirkeby Avdelingssjef - Service
Pål Bunæs Prosjektleder