Kontaktinformation

Besøksadresse

Storgata 34
2830 Raufoss

Postadresse

Postboks 52
2830 Raufoss

Telefon

02407

Telefon

+47 61 15 96 00

Raufoss

Elektro

PROSJEKT
Avdelingen leverer prosjektbaserte elektroentrepriser til både offentlige og private utbyggere. 

SERVICE
Avdelingen leverer store og små serviceoppdrag til både privat næringsliv, privatkunder og offentlige kunder i Gjøvik og Toten regionen.

AUTOMASJON
Avdelingen har også en automasjonsgruppe som leverer til både prosjekter og serviceoppdrag.

Kontaktpersoner

Sjur Håvard Berge Avdelingssjef
Stian André Bakkene Prosjektleder
Jan Kjetil Nordrum Serviceleder