Kontaktinformation

adresse

Tennhaugvegen 35
Tennhaugen Industriområde
6699 Kjørsvikbugen

E-mail

tjeldbergodden@bravida.no

Telefon

02407

Telefon

+47 71 64 47 29

Tjeldbergodden

Klikk her for å sende en skriftlig henvendelse via kontaktskjema.

Energi og industri

Kontaktpersoner

Rune Arntsberg Avdelingssjef
Kjell Arne Folde Filialsjef