Fastighetsautomation

Genom fastighetautomation ger vi fastigheten koll på alla flöden – vatten, ventilation, antal människor som befinner sig i lokalerna och mycket mer. Fastighetsautomation innebär inte bara miljö- och energivinster, det leder också till bättre inomhusklimat och hälsosammare fastigheter att vistas i.

man1.jpg

Fastighetsautomation handlar om:

 

  1. Att fastigheternas temperatur, luftflöden och ljus automatiskt anpassas efter nyttjandet av rum och lokaler.
  2. Fastighetens tekniska delsystem integreras och kan på så sätt även styras på distans.
  3. Att sänka energianvändningen och optimera driftnettot.-> Läs mer här om hur vi jobbar med fastighetsautomation.

 

Kontakt