Elservice och elinstallationer

Ett elnät måste underhållas och kvalitetssäkras för att bibehålla en hög elsäkerhet. Vi tar oss an alla uppdrag, stora som små. Det kan handla om enklare elservice för bostäder och kontor, såväl som mer komplicerade elinstallationer i badhus, industrier och sjukhus.

Våra certifierade elektriker utför elservice och elinstallationer i er fastighet, allt från reparationer till nyinstallationer. Förutom att reparera befintliga system, gör vi optimeringar för en minskad energiförbrukning. Vi hjälper till med allt från belysning och elbilsladdning till fibernät och larmsystem i hem och kontor.

Vi optimerar befintliga system för en minskad energiförbrukning

Det finns mycket pengar att spara på energieffektivisering. Vi kan hjälpa till med att byta befintliga lysrörsarmaturer till miljövänlig LED-belysning, modernisera elsystemet i samband med stamrenovering och installera laddboxar till elbilar. 

När det gäller elbilsladdning kan ni vända er till oss så kan vi göra en bedömning vilken elbilsladdare som fungerar bäst för er fastighet. Behovet varierar beroende på om det är en enskild villa eller en bostadsrättsförening där man behöver tänka på debitering av el och eventuell lastbalansering för att inte överbelasta fastighetens elsystem.

Kontaktuppgifter