Bæredygtighed, hvor vi lever og bor

De steder, hvor vi bor og opholder os, tegner sig i dag for en stor del af verdens miljøbelastning. Boliger, arbejdspladser, skoler, hospitaler, butikker og transport – de efterlader alle et aftryk.

Samtidig betyder det, at fornuftige bygninger gør en forskel. Det er grundtanken bag Bravida. Med totalløsninger inden for service og installation hjælper vi vores kunder med at skabe velfungerende bygninger, hvor man trives og kan leve mere bæredygtigt.

Neutralt miljøaftryk for vores kunder og os selv

Bravidas langsigtede klimamål

2025

- 30 %

Inden 2025 skal vi reducere CO2-udledningen fra egne aktiviteter med 30 % i forhold til 2020.

2030

- 55%

Målet er at hjælpe vores kunder til 55 % reduktion af deres CO2-udledning inden 2030. Vi skal arbejde efter samme målsætning i vores egen virksomhed.

2045

CO2 = 0

Det langsigtede mål er, at vores forsyningskæde skal være klimaneutral inden 2045, så vores kunder også kan blive det.

Bravida arbejder på at efterleve FN's globale mål for bæredygtig udvikling

Samfundet ændrer sig, og Bravida er en del af forandringen. Bæredygtighed er fundamentet for vores fremtid og skal være centralt i alt, hvad vi foretager os. Det er handling og resultater, der tæller.

Vi har ikke svaret på alt, men vi lærer nyt, udvikler os og arbejder sammen om at gå distancen. Derfor tager vi imod udfordringen om at skabe steder, der fremmer bæredygtig levevis – både i dag og i fremtiden.

Vi arbejder målrettet med vores miljømæssige, sociale og økonomiske ansvar for at opfylde FN's globale udviklingsmål og Parisaftalen.
Bæredygtighed er fundamentet for vores fremtid og skal være centralt i alt, hvad vi foretager os. Derfor tager vi imod udfordringen om at skabe steder, der fremmer bæredygtig levevis – både i dag og i fremtiden.

Bravidas indsatsområder inden for bæredygtighed

Miljø, energi og ressourceforbrug

Vi har kun én planet, men i de nordiske lande lever vi, som om vi havde fire. Bravida vil være en del af løsningen og være med til at vende udviklingen ved at arbejde mere intelligent og effektivt for bedre ressourceøkonomi.

Vores sociale ansvar

Bravida skal være branchens mest eftertragtede arbejdsgiver for medarbejdere, der engagerer sig i vores kunders succes, er motiverede for at lære nyt, og som tager ansvar for fremtiden.

Adfærd

Som medarbejdere forventer vi ansvarsbevidst adfærd fra hinanden. Og vi stiller lige så høje krav til vores leverandører, som til os selv.

Sundhed og sikkerhed hos Bravida

Hos Bravida har vi en nulvision for arbejdsskader. Sammen skaber vi et sikkert og godt arbejdsmiljø, hvor medarbejderne trives og kan udvikle sig. Vi prioriterer sundhed og sikkerhed frem for alt, vi tænker os om, og vi passer på hinanden.

Læs mere

 

Hjälm skyddsombud_xlarge.jpg

Nu tager vi skridtet videre med bæredygtighed

Bravidas ambitioner om bæredygtighed bidrager til at fremtidssikre og udvikle vores virksomhed. Vi har skabt fundamentet i de seneste år, men vi må ikke stoppe nu. Der arbejdes i øjeblikket på højtryk med at udbygge bæredygtighed i Bravida.

Her kan du læse mere om, hvordan vi hos Bravida styrer, følger op på og udbygger vores bæredygtighed.

Skaber Bravidas indsats resultater?

Vi præsenterer årligt resultaterne af vores indsats for bæredygtighed i vores bæredygtighedsrapport, som er en integreret del af årsregnskabet. Der kan du også læse mere om, hvordan vi håndterer bæredygtighedsspørgsmål.

 

Læs mere i Bravidas årsregnskab

Bravidas bæredygtighedsrapport

Bravidas bæredygtighedsrapport er en integreret del af vores årsregnskab. Der præciserer vi vores ansvar, vores styrker og vores indsatsområder fra et bæredygtighedsperspektiv. Vi tager udgangspunkt i FN's Global Compact og redegør for, hvordan vi arbejder med bæredygtighed.

Bravida Årsregnskab og Bæredygtighedsrapport 2022 (engelsk)

Bravida Årsregnskab og Bæredygtighedsrapport 2021 (engelsk)

Bravida Årsregnskab og Bæredygtighedsrapport 2020 (engelsk)

Bravida Årsregnskab og Bæredygtighedsrapport 2019(engelsk)

Bravida Årsregnskab og Bæredygtighedsrapport 2018(engelsk)

Bravida Årsregnskab og Bæredygtighedsrapport 2017(engelsk)