Styring, opfølgning og udbygning af bæredygtighed

Bravidas ambitioner om bæredygtighed bidrager til at fremtidssikre og udvikle vores virksomhed. Der arbejdes i øjeblikket på højtryk med at udbygge bæredygtighed. Vi har ikke svar på alt, men vi lærer nyt, udvikler os og arbejder sammen om at gå distancen.

Bravidas mål er at drive langsigtet, ansvarlig og bæredygtig forretning, hvor miljømæssige, sociale og økonomiske hensyn integreres i virksomheden. I de senere år har vi lagt fundamentet i overensstemmelse med den bæredygtighedsstrategi, der blev udviklet i 2015. Siden da har meget ændret sig.

I øjeblikket arbejdes der intensivt på at tage skridtet videre med bæredygtighed i henhold til den nye bæredygtighedspolitik, der blev besluttet i januar 2021. En del af arbejdet er at afklare, hvordan vores kundetilbud bidrager til lavere ressourceforbrug for vores kunder. Samtidig har vi store ambitioner for vores egne anstrengelser på vores indsatsområder for bæredygtighed. Vi arbejder også med bedre opfølgningen på nøgletal, der måler virkningen af vores egen drift, for at skabe åbenhed omkring vores miljø- og klimapåvirkning.

Sådan tilrettelægger vi arbejdet med bæredygtighed

Bravidas indsats på bæredygtighedsområdet er baseret på vores overordnede strategiske retningslinjer og mål, som besluttes af bestyrelsen. Koncernledelsen udarbejder strategier og sætter mål for bæredygtighed og sikrer, at målene nås. Den øverste ansvarlige er den administrerende direktør.

Bravidas bæredygtighedsudvalg består af medlemmer af koncernledelsen og ledes af chefen for forretningsudvikling. Udvalget har ansvaret for at fremme og udbygge bæredygtighedsstrategien, langsigtede mål og relaterede politikker. De understøttes af koncernens funktion Forretningsudvikling, som også har til opgave at følge eksterne krav, gå i dialog med interessenter og promovere bæredygtighedsresultater og fremskridt.

De nordiske afdelinger sikrer, at den landespecifikke bæredygtighedsstrategi, langsigtede mål og politikker er på plads og afstemt med koncernens mål og strategier. Lande- og divisionsledere har det overordnede ansvar for dette. Nationale stabsfunktioner indenfor jura, indkøb, økonomi og HR bidrager yderligere med støtte til arbejdet.