Persondatapolitik GDPR

Bravida er forpligtet til at beskytte personoplysninger om dem, der bruger vores tjenester, og vi ønsker at sikre, at dine personoplysninger beskyttes bedst muligt. Med denne politik ønsker vi at forklare, hvilke personoplysninger vi indsamler om dig, til hvilke formål og hvordan vi sikrer, at dine personoplysninger håndteres i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Bravida er forpligtet til at beskytte personoplysninger om dem, der bruger vores tjenester, og vi ønsker at sikre, at dine personoplysninger beskyttes bedst muligt. Med denne politik ønsker vi at forklare, hvilke personoplysninger vi indsamler om dig, til hvilke formål og hvordan vi sikrer, at dine personoplysninger håndteres i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Bravida Danmark A/S (14769005) eller det selskab i Bravida-koncernen, som du har indgået en aftale med eller er i kontakt med, er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

Bravida Danmark A/S
Park Allé 373
2605 Brøndby
Danmark

Spørgsmål/rettigheder

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os via e-mail gdpr@bravida.dk eller telefon +45 43 22 11 00. Hvis du har specifikke spørgsmål til databeskyttelsesrådgiveren, bedes du kontakte dpo@bravida.se.

Databeskyttelsesansvarlig

Bravida Danmark A/S har udpeget en databeskyttelsesansvarlig for at sikre, at dine personoplysninger behandles på en gennemsigtig, nøjagtig og lovlig måde. Du kan kontakte vores databeskyttelsesansvarlige via e-mail dpo@bravida.se.

Klage

Hvis du er betænkelig ved vores behandling eller det svar, du har modtaget ikke er tilfredsstillende, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet, den danske myndighed for persondatabeskyttelse (www.datatilsynet.dk).

 

 

Vi behandler de personoplysninger, der gives til os, for eksempel i forbindelse med udarbejdelse af en kundeaftale eller ved at personer kontakter os, via en kontaktformular, en tilmelding på vores hjemmeside, eller ved brug af vores digitale kanaler. Hvis du er privatkunde hos os, behandles også personoplysninger, som vi har hentet fra f.eks. kreditoplysningsvirksomheder, CPR (Det Centrale Personregister i Danmark) eller tilsvarende registre i andre nordiske lande, hvor vi er aktive. I dette afsnit forklarer vi, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Oplysningerne er opdelt i forskellige kategorier, så du lettere kan finde ud af, hvad der gælder for dig. Hvis du er ansat hos Bravida, finder du de tilsvarende oplysninger på Bravidas intranet. Hvis du er bruger af BRA Charge APP, finder du oplysninger om behandlingen af personoplysninger direkte i appen.

Formål med behandling og retsgrundlag

Hvis du er en fysisk person og indgår kontrakt med os, vil dine personoplysninger blive behandlet i det omfang, det er nødvendigt til følgende formål:

 • Til at foretage et kredittjek af dig som privatperson for at sikre fremtidig betalingsevne
 • Til at registrere dig som kunde i vores systemer, planlægge vores arbejde og udføre det arbejde, der er omfattet af vores aftale
 • Til fakturering og fakturabehandling
 • Til at overvåge, administrere og afhjælpe eventuelle mangler og opfylde vores mulige garantiansvar i henhold til vores aftale
 • Til at teste og forbedre vores processer og systemer
 • Til at forhindre misbrug eller upassende brug af vores tjenester
 • Til markedsføring af forsendelser og levering af nyhedsbreve.

Den behandling af personoplysninger, der finder sted i forbindelse med kreditvurderinger, er baseret på vores legitime interesse i at kunne kontrollere din kreditværdighed i forbindelse med indgåelse af en aftale med dig, hvor vi har vurderet, at Bravidas interesse i at sikre din betalingsevne vejer tungere end behandlingens indvirkning på din databeskyttelse. Behandlingen af dine personoplysninger, der er nødvendig for, at vi kan opfylde aftalen med dig, er baseret på aftalen mellem Bravida og dig. Nogle af dine personoplysninger skal behandles i henhold til lovbestemmelser, f.eks. bogføringsloven. I sådanne tilfælde er behandlingen baseret på en juridisk forpligtelse.  Behandling af dine personoplysninger, der finder sted for at teste og forbedre vores processer og systemer, er baseret på vores legitime interesse i at kunne forbedre de tjenester, vi leverer til dig. Vi har også en legitim interesse i at behandle dine personoplysninger for at forhindre misbrug eller upassende brug af vores tjenester. Vi behandler også dine personoplysninger for at markedsføre vores tjenester, f.eks. gennem markedsføringsmails og levering af nyhedsbreve. Retsgrundlaget er i dette tilfælde, vores legitime interesse eller hvor vi har indhentet dit samtykke, at markedsføre vores tjenester.

Modtagere af personoplysninger

Oplysningerne kan videregives til myndigheder i overensstemmelse med, hvad der er foreskrevet ved lov, til alle partnere, der leverer supporttjenester til virksomheden, herunder marketing-, finans- og it-tjenester og på den måde og i det omfang, det er nødvendigt for, at vi kan opfylde vores forpligtelser over for vores kunde. Dine personoplysninger kan også blive delt mellem virksomheder i Bravida-koncernen.

Overførsler til tredjelande

Se afsnit 3 nedenfor om gældende regler for overførsel til tredjelande.

Opbevaring og udskilning/sletning

Dine personoplysninger gemmes, så længe kundeforholdet varer ved, og derefter i den tid, der kræves eller tillades i henhold til gældende lovgivning og praksis.  Hvis dine personoplysninger fremgår på fakturadokumentation, vil de blive opbevaret i vores regnskabssystem i fem år i henhold til bogføringsloven. Aftaler og dokumenter vedrørende et projekt, som vi har udført for dig, opbevares i den periode, hvor rettigheder og forpligtelser (herunder eventuelt ansvar og krav) består i henhold til den aftale, vi har indgået, i henhold til lov og gældende praksis.

Dine rettigheder

Som registreret har du visse rettigheder. Rettighederne fremgår af afsnit 4.

Formål med behandling og retsgrundlag

Hvis du er kontaktperson og medarbejder hos en af vores kunder, vil dine personoplysninger blive behandlet i det omfang, det er nødvendigt for at kontakte kunden, administrere kundeforholdet og for at vi kan opfylde vores forpligtelser over for kunden. Behandlingen er baseret på vores legitime interesse i at kunne leve op til den aftale eller det kundeforhold, der opstår som følge af eksempelvis en ordre, som kunden afgiver hos os. Vi behandler også dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at markedsføre vores tjenester til kunden på grundlag af vores legitime interesse.

Modtagere af personoplysninger

Oplysningerne kan videregives til myndigheder i overensstemmelse med, hvad der er foreskrevet ved lov, til alle partnere, der leverer supporttjenester til virksomheden, herunder marketing-, finans- og it-tjenester og på den måde og i det omfang, det er nødvendigt for, at vi kan opfylde vores forpligtelser over for vores kunde. Dine personoplysninger kan også blive delt mellem virksomheder i Bravida-koncernen.

Overførsler til tredjelande

Se afsnit 3 nedenfor om gældende regler for overførsel til tredjelande.

Opbevaring og udskilning/sletning

Dine personoplysninger gemmes, så længe kundeforholdet varer ved, og derefter i den tid, der kræves eller tillades i henhold til gældende lovgivning og praksis. Hvis dine personoplysninger fremgår på fakturadokumentation, vil de blive opbevaret i vores regnskabssystem i fem år i henhold til bogføringsloven. Aftaler, korrespondance og dokumenter vedrørende et projekt, som vi har udført for din arbejdsgiver, hvor personoplysninger fremgår, gemmes i det tidsrum, hvor rettigheder og forpligtelser (herunder eventuelt ansvar og krav) forbliver i henhold til den aftale, vi har indgået med din arbejdsgiver, i henhold til lov og gældende praksis. Hvis du opsiger din ansættelse hos vores kunde, udveksler vi dine kontaktoplysninger med din efterfølgers oplysninger, når vi modtager oplysninger om det fra dig eller din arbejdsgiver.

Dine rettigheder

Som registreret har du visse rettigheder. Rettighederne fremgår af afsnit 4.

Formål med behandling og retsgrundlag

Hvis du er kontaktperson og medarbejder hos en af vores leverandører, vil dine personoplysninger blive behandlet i det omfang, det er nødvendigt for at kontakte leverandører, administrere leverandørforholdet og for at vi kan opfylde vores forpligtelser over for leverandøren. Behandlingen er baseret på vores legitime interesse i at kunne leve op til den aftale eller det leverandørforhold, der opstår som følge af eksempelvis en ordre, som leverandøren afgiver hos os.

Modtagere af personoplysninger

Oplysningerne kan videregives til myndigheder i overensstemmelse med, hvad der er foreskrevet ved lov, til alle partnere, der leverer supporttjenester til os såsom it-tjenester og på den måde og i det omfang, det er nødvendigt for, at vi kan opfylde vores forpligtelser over for dig som registreret. Dine personoplysninger kan også blive delt mellem virksomheder i Bravida-koncernen.

Overførsler til tredjelande

Se afsnit 3 nedenfor om gældende regler for overførsel til tredjelande.

Opbevaring og udskilning/sletning

Dine personoplysninger gemmes, så længe leverandørforholdet varer ved, og derefter i den tid, der kræves eller tillades i henhold til gældende lovgivning og praksis. Hvis dine personoplysninger fremgår på fakturadokumentation, vil de blive opbevaret i vores regnskabssystem i fem år i henhold til bogføringsloven. Aftaler, korrespondance og dokumenter vedrørende en leverance fra din arbejdsgiver, hvor personoplysninger fremgår, gemmes i det tidsrum, hvor rettigheder og forpligtelser (herunder eventuelt ansvar og krav) forbliver i henhold til den aftale, vi har indgået med din arbejdsgiver, i henhold til lov og gældende praksis. Hvis du opsiger din ansættelse hos vores leverandør, sletter vi dine personoplysninger, når vi modtager oplysninger om det fra dig eller din arbejdsgiver.

Dine rettigheder

Som registreret har du visse rettigheder. Rettighederne fremgår af afsnit 4.

Hvis du ansøger om et job hos os, behandler vi dine personoplysninger.

Formål med behandling og retsgrundlag

Hvis du ansøger om et job hos os, behandler vi dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for den aktuelle rekrutteringsproces. Det er vigtigt, at de oplysninger, du giver os, er faktuelle, og at du undgår at give følsomme personoplysninger, medmindre disse er relevante for den pågældende ansættelse.

Vi behandler dine personoplysninger på et grundlag af berettiget interesse. Behandlingen omfatter de dokumenter, du sender os, oplysninger fra referencepersoner, rekrutteringsfirmaer, samt oplysninger fra andre, der har henvist dig til os eller firmaer, der hjælper os med forskellige former for personligheds- og kompetencetests, notater fra samtaler og eventuelle arbejdsprøver og tests.

Vi vil gerne kunne gemme dine oplysninger til fremtidige rekrutteringer. Når du registrerer en ansøgning, beder vi om dit samtykke til at gemme dine oplysninger til fremtidige rekrutteringer i en periode på 12 måneder. Det er helt frivilligt at give dit samtykke, og du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Modtagere af personoplysninger

Oplysningerne kan videregives til partnere, der leverer supporttjenester til virksomheden, f.eks. IT-tjenester, på en sådan måde og i det omfang, det er nødvendigt for, at vi kan opfylde vores forpligtelser over for dig som kandidat. Afhængigt af typen af tjeneste kan dine personoplysninger blive delt med rekrutteringsfirmaer, der er engageret af os, og virksomheder, der hjælper os med forskellige former for personligheds- og kompetencetest. Oplysningerne kan også deles mellem forskellige selskaber indenfor Bravida-koncernen.

Overførsler til tredjelande

Se afsnit 3 nedenfor om gældende regler for overførsel til tredjelande. 

Opbevaring og udskilning/sletning

Dine personoplysninger gemmes, så længe rekrutteringen til en bestemt stilling er undervejs, og i yderligere to år, under henvisning til forskelsbehandlingsloven, så vi kan påvise, på hvilket grundlag ansættelsesbeslutningen er truffet.

Har du indsendt en uopfordret ansøgning eller afgivet en interessetilkendegivelse via vores hjemmeside, opbevarer vi din ansøgning i vores kandidatbank i 12 måneder, før den slettes.

Hvis nogen har henvist dig til os om en ledig stilling, kan det være, at vi tager kontakt til dig. Vi sletter dine personoplysninger med det samme, hvis du ikke er interesseret i ansættelse i Bravida eller ikke ønsker at forblive i vores kandidatbank. I tilfælde af at vi vurderer, at det ikke er relevant at gå videre med en henvisning om dig, sletter vi ligeledes dine oplysninger med det samme. Hvis du ønsker at blive i vores kandidatbank, beder vi om dit samtykke til at gemme oplysningerne i 12 måneder. Når samtykket udløber, slettes dataene.

Hvis du er med i vores kandidatbank og har en interessant profil, kan vi bede om dit samtykke til at gemme dine data ud over de 12 måneder.

Hvis dine personoplysninger fremgår på fakturadokumentation, vil de blive opbevaret i vores regnskabssystem i syv år i henhold til bogføringsloven.

Dine rettigheder

Som registreret har du visse rettigheder. Rettighederne fremgår af afsnit 4.

Vi kan behandle dine personoplysninger, hvis du besøger vores hjemmeside. Hvorvidt og i givet fald hvilke personoplysninger vi behandler om dig, afhænger dels af, hvilke indstillinger du har i din egen browser, dels af hvilke indstillinger du oprettede, da du landede på vores hjemmeside. Vores hjemmeside bruger cookies, der er små tekstfiler, der indsamler forskellige typer oplysninger om, hvordan du som besøgende bruger vores hjemmeside. Du kan læse om vores brug af cookies, og hvilke cookies vi bruger i vores cookiepolitik her: https://www.bravida.dk/om-bravida/om-cookies/.  

Vi behandler også dine personoplysninger, når du kontakter os via vores hjemmeside, f.eks. hvis du udfylder en kontakt- eller bestillingsformular på hjemmesiden for eksempel for at abonnere på nyhedsbreve, bestille trykt materiale eller bede os om at kontakte dig, fordi du ønsker et tilbud eller bestiller et produkt eller en tjeneste.

Formål med behandling og retsgrundlag

Formålet med behandlingen er, at vi ønsker at modtage oplysninger om, hvordan vores hjemmeside bruges til at evaluere og forbedre hjemmesiden, forstå, hvordan besøgende bruger den, og for at sikre hjemmesidens funktionalitet. Behandlingen er baseret på vores legitime interesse i brugen af strengt nødvendige cookies, da de er nødvendige for at give dig et fungerende websted. Behandlingen af dine personoplysninger ved hjælp af analyse- eller markedsføringscookies finder sted, hvor det er relevant, på grundlag af retsgrundlagets samtykke.  Du er ikke forpligtet til at give samtykke til disse cookies for at få adgang til webstedet, men nogle tjenester og funktioner kræver brug af sådanne cookies, og disse kan være begrænsede eller utilgængelige uden dit samtykke. Du kan til enhver tid vælge dine egne indstillinger og tilbagekalde eller ændre dit samtykke ved at klikke på "Rediger dit samtykke" i vores cookiepolitik.

Når du kontakter os via hjemmesiden, er det nødvendigt at vi behandler dine personoplysninger for at kunne behandle din sag eller ordre og kommunikere med dig.

Modtagere af personoplysninger

Oplysningerne kan videregives til partnere, der yder supporttjenester til virksomheden, såsom markedsføring og andre tekniske tjenester i forbindelse med levering af hjemmesiden. Dine personoplysninger kan også blive delt mellem virksomheder i Bravida-koncernen.

Overførsler til tredjelande

Se afsnit 3 nedenfor om overførsel til tredjelande.

Opbevaring og udskilning/sletning

Se vores cookiepolitik, som du kan finde her: https://www.bravida.dk/om-bravida/om-cookies/.

Personoplysninger, som du har givet os via kontakt- eller bestillingsformularer, slettes, når vi ikke længere har en legitim interesse i at gemme disse oplysninger, f.eks. når vi har behandlet din anmodning om materiale. Hvis du har kontaktet os for at bestille et produkt og/eller en ydelse, henviser vi ovenfor til punktet om oplysninger til privatkunder, og hvis du er kontaktperson for en erhvervskunde, henviser vi ovenfor til informationspunktet om kontaktpersoner hos erhvervskunder.

Personoplysninger, som du har givet os i forbindelse med valg af tilmelding til nyhedsbreve, gemmes, indtil du afmelder dig en nyhedsmail, som du har tilmeldt dig.

Dine rettigheder

Som registreret har du visse rettigheder. Rettighederne fremgår af afsnit 4.

Vi er dataansvarlig for de personoplysninger, vi offentliggør på vores sociale mediekanaler LinkedIn, Facebook og Instagram. Vi har et ansvar for ikke at offentliggøre upassende eller stødende indlæg i vores kanaler. I så fald fjerner vi sådanne indlæg.

Formål med behandling og retsgrundlag

Formålet med vores kanaler er at formidle information om vores forretning og vores tjenester til eksisterende kunder og til potentielle nye kunder. Hvis du interagerer med nogen af vores sociale mediekanaler, accepterer du også at modtage vores indlæg i dit eget feed. Du kan til enhver tid stoppe med at synes godt om siden eller skjule individuelle eller alle indlæg, vi poster. Vi kan bruge oplysningerne til at kontakte den virksomhed eller organisation, du repræsenterer, og informere om vores varer/tjenester. Retsgrundlaget er vores legitime interesse.

Hvis du ønsker at modtage flere oplysninger om, hvordan dine personoplysninger behandles, henvises til den respektive kanal LinkedIn, Facebook og Instagram.

Modtagere af personoplysninger

Oplysningerne kan videregives til partnere, der på vores vegne leverer supporttjenester til virksomheden, såsom markedsføringstjenester. Dine personoplysninger kan også blive delt mellem virksomheder i Bravida-koncernen.

Overførsler til tredjelande

Brugen af sociale mediekanaler betyder, at dine personoplysninger kan blive overført til tredjeparter i et tredjeland (f.eks. USA).

Se generelt om overførsler og foranstaltninger til tredjelande, vi træffer i forbindelse med tredjelandsoverførsler, i afsnit 3 nedenfor.

Opbevaring og udskilning/sletning

Dine personoplysninger, som du afgiver i form af interaktioner eller kommentarer, hvor det ser ud til, at du som enkeltperson er afsender, vil blive opbevaret indtil videre, eller indtil du selv sletter interaktionen eller kommentaren. Uopfordrede kommentarer vil løbende blive fjernet, hvis det er relevant.

Dine rettigheder

Som registreret har du visse rettigheder. Rettighederne fremgår af afsnit 4.

Når du deltager i vores kurser, webinarer eller andre arrangementer, behandler vi de personoplysninger, du giver os i forbindelse med din tilmelding.

Formål med behandling og retsgrundlag

Formålet med behandlingen er at tilbyde uddannelse, formidle information eller på anden måde interagere med medarbejdere hos vores eksisterende eller potentielle kunder og leverandører. Retsgrundlaget er vores legitime interesse.

Modtagere af personoplysninger

Oplysningerne kan videregives til partnere, der leverer supporttjenester til os, primært finansielle, it- og marketingtjenester. Dine personoplysninger kan også blive delt mellem virksomheder i Bravida-koncernen.

Overførsler til tredjelande

Se afsnit 3 nedenfor om overførsel til tredjelande. 

Opbevaring og udskilning/sletning

Vi opbevarer dine personoplysninger i op til 12 måneder efter arrangementets afslutning for at opfylde vores legitime interesse i at følge op på deltagelse og evaluere kurser, webinarer eller andre begivenheder, interagere med eksisterende eller potentielle kunder og leverandører og til at planlægge fremtidige kurser, webinarer eller andre begivenheder. Eventuelle præferencer om fødevarer slettes så hurtigt som muligt, efter at aktiviteten er afsluttet.

Hvis dine personoplysninger fremgår på fakturadokumentation, vil de blive opbevaret i vores regnskabssystem i fem år i henhold til bogføringsloven.

Dine rettigheder

Som registreret har du visse rettigheder. Rettighederne fremgår af afsnit 4.

Formål med behandling og retsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne administrere konsulentforholdet. Det betyder, at vi behandler dine personoplysninger for at give dig adgang til vores it-systemer og til vores lokaler, hvis det er nødvendigt. Vi kan kontrollere logfiler fra it-systemer og adgangskontrolsystemer i overensstemmelse med vores informationssikkerhedspolitik og vores retningslinjer for håndtering af personoplysninger.

Behandlingen er enten baseret på vores legitime interesse i at kunne leve op til den aftale, der er udarbejdet mellem os og din arbejdsgiver, eller den konsulentaftale, der er udarbejdet mellem os og dig.

Modtagere af personoplysninger

Oplysningerne kan videregives til myndigheder i overensstemmelse med, hvad der er foreskrevet ved lov, til alle partnere, der leverer supporttjenester til virksomheden, f.eks. finans- og it-tjenester og på den måde og i det omfang, det er nødvendigt for, at vi kan opfylde vores forpligtelser over for vores kunde. Dine personoplysninger kan også blive delt mellem virksomheder i Bravida-koncernen.

Overførsler til tredjelande

Se afsnit 3 nedenfor om overførsel til tredjelande. 

Dine rettigheder

Som registreret har du visse rettigheder. Rettighederne fremgår af afsnit 4.

Formål med behandling og retsgrundlag

Vi indsamler personoplysninger gennem kameraovervågning med kameraer placeret ude og inde på en række af Bravidas kontorer. Oplysninger om kameraovervågningen kan findes på skilte ved siden af området.

Retsgrundlaget herfor er vores legitime interesse. Behandlingen er nødvendig til formål, der vedrører vores legitime interesse i at forebygge og efterforske kriminalitet. Vi har en interesse i at opnå øget tryghed og sikkerhed for vores medarbejdere, kunder, leverandører og andre, der bliver i vores områder. Kameraovervågning er en vigtig del af dette sammen med andre foranstaltninger såsom adgangskontrolsystemer og andre tekniske og organisatoriske beskyttelsesforanstaltninger. Kameraovervågningen er begrundet både ud fra ejendommens beliggenhed og vigtigheden af at holde ejendommen og dens værdier godt beskyttet, og dette vurderes at veje tungere end den enkeltes interesse i ikke at blive udsat for behandling af personoplysninger i forbindelse med kameraovervågning. Vores behandling tilstræber ikke at være mere omfattende, end formålet kræver både med hensyn til tid til opbevaring af dataene og mængden af indsamlede data.

Der er ingen forpligtelse til at overvåge kameraer ved lov eller aftale.

Modtagere af personoplysninger

Vi overfører optaget materiale til f.eks. vores samarbejdspartnere til kameraovervågning og, hvor det er relevant, til myndigheder i forbindelse med strafferetlig efterforskning.

Overførsler til tredjelande

Vi overfører ikke dine personoplysninger uden for EU/EØS.

Opbevaring og udskilning/sletning

Oplysningerne i form af levende billeder indsamles gennem kameraovervågningen og opbevares i maksimalt syv dage fra indsamlingen, hvis der ikke sker noget, der betyder, at vi er nødt til at opbevare materialet i længere tid, for eksempel for at kunne beskytte vores rettigheder eller hævde eller forsvare juridiske krav. Materiale, som undersøgelsesmyndigheden kræver, at vi videregiver og/eller opbevarer i henhold til en beslutning truffet af myndighederne, vil blive opbevaret, så længe det er nødvendigt for at opfylde en sådan beslutning.

Dine rettigheder

Som registreret har du visse rettigheder. Rettighederne fremgår af afsnit 4.

Formål med behandling og retsgrundlag

Vi behandler personoplysninger for at kunne opfylde de juridiske krav, der stilles til Bravida om at tilbyde whistleblowing og gennemføre den undersøgelse, som sagerne kræver. Der kan behandles personoplysninger om den person, der indberetter en sag, hvis vedkommende ikke ønsker at være anonym, den eller de personer, der er involveret i en indberetning, eller den person, der har en administrativ rolle i behandlingen og undersøgelsen af indberettede sager. Formålet er også at behandle personoplysninger, hvor det er nødvendigt i forbindelse med opfølgningssager. Det betyder, at vi kan have brug for at behandle personoplysninger for at:

 • Håndtere rapporterede whistleblowing-sager,
 • Sikre Bravidas rettigheder og forpligtelser baseret på de uregelmæssigheder, der er afsløret i whistleblowing-sager,
 • Opfylde de juridiske krav, der stilles til Bravida.

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger i forbindelse med opfølgning af whistleblowing-sager og andre foranstaltninger, der træffes som følge af en indberettet sag, er opfyldelse af en retlig forpligtelse eller Bravidas legitime interesse i at beskytte sine rettigheder baseret på mistanke om eller konstaterede uregelmæssigheder.

Modtagere af personoplysninger

Personoplysninger kan videregives til myndigheder i forbindelse med en eventuel strafferetlig efterforskning. Oplysninger kan også videregives til andre virksomheder i koncernen i forbindelse med undersøgelse, opfølgning og afhjælpning af en whistleblowing-sag. Oplysninger kan også videregives til virksomheder, der hjælper Bravida med at undersøge de omstændigheder, der førte til whistleblower-rapporten, f.eks. et advokatfirma eller en revisor.

Overførsler til tredjelande

Se afsnit 3 nedenfor om gældende regler for overførsel til tredjelande.   

Opbevaring og udskilning/sletning

Dine personoplysninger, der er involveret i en whistleblowing-sag, vil blive opbevaret i to år fra sagens afslutning. De persondata, der bruges til at håndtere administration og autorisation, opbevares, så længe autorisationen er gyldig. Når opbevaringsperioden udløber, slettes alle persondata.

Hvis en sag kræver yderligere intern efterforskning, vil vi fortsætte med at behandle dine personoplysninger, så længe sagen kræver det. Materiale, som en strafferetlig efterforskningsmyndighed kræver, at vi videregiver og/eller opbevarer i overensstemmelse med en officiel beslutning, vil blive opbevaret, så længe det er nødvendigt for at opfylde en sådan beslutning.

Dine rettigheder

Som registreret har du visse rettigheder. Rettighederne fremgår af afsnit 4.

 

 

Vi og databehandlerne, vi samarbejder med, opbevarer personoplysninger på servere, der er placeret inden for EU/EØS. Vi benytter dog tredjepartscookies på vores hjemmeside. Brugen af tredjepartscookies betyder, at dine personoplysninger kan blive overført til tredjeparter i et tredjeland (f.eks. USA). Du har mulighed for selv at begrænse brugen af cookies, og du kan finde mere information om dette i vores cookiepolitik, som du kan finde her https://www.bravida.dk/om-bravida/om-cookies/.

Selvom personoplysningerne opbevares inden for EU/EØS, kan personoplysninger i nogle tilfælde overføres til tredjelande, f.eks. når en IT-leverandør, som vi har indgået aftale med, behandler oplysningerne uden for EU/EØS for at kunne levere sin tjenesteydelse (f.eks. gennem et koncernselskab i USA).

Overføres personoplysninger til tredjelande (inkl. USA) træffer vi altid passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger bedst muligt. Sådanne fornødne garantier kan omfatte:

 • at vi sikrer, at EU-Kommissionen har fastslået, at det land, som personoplysningerne overføres til, har et "tilstrækkeligt" beskyttelsesniveau, der svarer til det beskyttelsesniveau, som den generelle forordning om databeskyttelse garanterer.
 • at EU-Kommissionens standardklausuler indgår i aftaler med modtagere af personoplysningerne i tredjelande. Når personoplysninger overføres til tredjelande i henhold til EU-Kommissionens standardkontraktklausuler, vurderer vi, om der er lovgivning i modtagerlandet, der har indflydelse på beskyttelsen af dine personoplysninger. Om nødvendigt træffer vi særlige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at dine data fortsat er beskyttet, når de overføres til det enkelte land uden for EU/EØS. Til trods for at vi træffer tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, er der imidlertid en vis risiko for, at amerikanske myndigheder, under amerikansk sikkerhedslovgivning, kan få adgang til personlige oplysninger, der overføres til USA, med sigte på at bekæmpe kriminalitet eller forsvare den nationale sikkerhed.

Du kan kontakte os via gdpr@bravida.dk (Danish) og anmode om en kopi af sikkerhedsforanstaltningerne.

 

 

Som registreret har du visse rettigheder. Rettighederne er baseret på den generelle forordning om databeskyttelse, og er beskrevet nedenfor. Når du ønsker at udøve dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os – kontaktoplysninger kan findes under punkt 1.2 i denne politik.

Når du udøver dine rettigheder, er vores udgangspunkt at efterkomme din anmodning og vende tilbage til dig senest en måned efter at du har taget kontakt til os. Behandlingen kan tage op til tre måneder, hvis sagens omfang eller kompleksitet kræver det. I så fald giver vi dig besked. Vi vil altid besvare dine anmodninger skriftligt.

I det følgende beskrives de forskellige rettigheder, du har angående dine personoplysninger, vi behandler om dig.

Afhængigt af det retsgrundlag, som vi baserer vores behandling på, og formålet med behandlingen, kan der være undtagelser eller indskrænkninger i din mulighed for at udøve dine rettigheder.

Hvis anmodningen er åbenlyst urimelig eller ubegrundet, især i betragtning af om den fremsættes gentagne gange, kan vi enten opkræve et gebyr eller nægte at efterkomme anmodningen. I sådanne tilfælde skal vi være i stand til at påvise, at anmodningen er åbenbart grundløs eller overdreven.

Du har ret til at anmode om bekræftelse fra os om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, og i så fald anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig; et såkaldt registerudtræk.

Du kan finde flere oplysninger om retten til indsigt på Datatilsynets hjemmeside.

Du har ret til at anmode om sletning af dine oplysninger. Efter en sådan anmodning sletter vi de data, som ikke længere er nødvendige for at behandle eller opbevare til det formål, som dataene blev indsamlet til. Vi sletter også dine data, hvis du trækker dit samtykke til en behandling tilbage. I nogle tilfælde er vi ikke i stand til at slette dine personlige oplysninger. Det skyldes, at oplysningerne enten stadig er nødvendige at behandle til det formål, som de blev indsamlet til, at vores interesse i at fortsætte med at behandle oplysningerne vejer tungere end din interesse i at få dem slettet, eller at vi er forpligtet af loven til at opbevare dem.Du kan finde flere oplysninger om retten til sletning på Datatilsynets hjemmeside.

Du har ret til at anmode om, at vores behandling af dine personoplysninger begrænses under visse omstændigheder.

Muligheden for begrænsning gælder, hvis: a) rigtigheden af personoplysningerne bestrides af den registrerede; b) behandlingen er ulovlig, og den registrerede modsætter sig sletning af personoplysningerne og i stedet anmoder om, at anvendelse heraf begrænses c) den dataansvarlige ikke længere har brug for personoplysningerne til behandlingen, men de er nødvendige for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller d) den registrerede har gjort indsigelse mod behandlingen i medfør af artikel 21, stk. 1, i perioden mens det kontrolleres, om den dataansvarliges legitime interesser går forud for den registreredes legitime interesser.

Du kan finde flere oplysninger om retten til begrænsning på Datatilsynets hjemmeside.

Du har ret til at anmode om at modtage, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, personoplysninger om dig selv, som du har givet til os, og har ret til at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

Du kan finde flere oplysninger om retten til dataportabilitet på Datatilsynets hjemmeside.

Du har ret til at anmode den dataansvarlige om, at urigtige personoplysninger om dig rettes, uden unødig forsinkelse. Afhængigt af formålet med behandlingen har du også ret til at få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger.

Du kan få flere oplysninger om retten til berigtigelse på Datatilsynets hjemmeside.

Du har til enhver tid ret til, af grunde der vedrører din særlige situation, at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger baseret på artikel 6, stk. 1, litra f) i den generelle forordning om databeskyttelse, legitim interesse. Retten til indsigelse gælder blandt andet for behandling, der indebærer profilering.

Du kan finde flere oplysninger om retten til at gøre indsigelse på Datatilsynets hjemmeside.

Du har ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig.

Du kan finde flere oplysninger om retten til automatiseret behandling på Datatilsynets hjemmeside.

 

 

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i denne politik til enhver tid og i det omfang, vi finder det nødvendigt, på baggrund af ændringer i vores praksis for behandling af personoplysninger, samt for at overholde nye lovkrav, fortolkninger af lovkrav, tekniske krav eller for at løse problemer eller forstyrrelser. Den til enhver tid gældende politik er tilgængelig på Bravidas hjemmesider