Opdel Facility Management i to dele

I dag har mange integreret Facility Management. En komplet løsning til alt, hvad der har med arbejdspladsen og ejendommen at gøre. Men selv om det kan se let og rigtigt ud på papiret, er en samlet løsning sjældent lige så god i virkeligheden. Vi udfordrer derfor tanken om en samlet løsning, ved at dele Facility Management op i to dele - en Hard og Soft.

Sådan fungerer den perfekte ejendom

Hard Facility Management handler f.eks. om ejendomsdrift, energioptimering og brandsikring. Her er det teknik som er i fokus. Soft handler om kaffe og catering, planter på kontoret og posthåndtering. Begge dele er vigtige, men kræver forskellige kompetencer. Derfor bør du bruge specialister med teknik som kernekompetence for at håndtere Hard Facility Management. Hvorfor er det så vigtigt? Tja, fordi oplevelsen i en ejendom, der fungerer optimalt, er lige så god en start på dagen som en perfekt kop kaffe.

Ejendomme, der fremmer vækst

En ejendom, der fungerer godt, er udgangspunktet for, at du og alle andre kan præstere optimalt. Når vi ser på Hard og Soft Facility Management, ser vi Hard Facility Management som en forudsætning for at Soft Facility Management kan levere optimalt. Det handler om at tænke i langsigtede og holdbare løsninger – derved opnår du bedre udnyttelse af lokalerne og større værdi af din ejendom.

Helheden og bæredygtighed går hånd i hånd

Klimaændringerne bliver tydeligere, for hver dag der går. Vi er alle nødt til at gøre, hvad vi kan, for at reducere udledningen, inden det er for sent. I ejendommene i dag er en stor del af det tekniske udstyr integreret. Det giver gode muligheder for at opdage og opnå synergieffekter. Det kan f.eks. dreje sig om at få ventilations- og varmesystemerne til at arbejde bedre sammen. Dette leder ofte til store besparelser alene på energiforbruget – omkring 20 procent allerede i begyndelsen af hver opgave.

 

Når du får et bedre overblik over hele din ejendom, øges driftssikkerheden også, og antallet af uforudsete hændelser falder. Det betyder i sidste ende mindre klimabelastning. At tænke på helheden og tænke bæredygtigt går hånd i hånd.

Bravida Teknisk Facility Management – fem enkle fordele

Bravida Teknisk Facility Management sikrer, at din ejendom fungerer bedre. Ofte viser effekten sig fra dag et. Det betyder kort sagt:

  1. Mindre energiforbrug ved optimering og justering af systemer
  2. En mere bæredygtig ejendomsportefølje både på kort og langt sigt
  3. Øget produktivitet på grund af bedre indeklima
  4. Øget sikkerhed både med hensyn til drifts- og skalsikring
  5. Øget ejendomsværdi og levetid for hele porteføljen

Vil du vide mere?