Organisation - stærk lokal tilstedeværelse

En elektriker, VVS-tekniker eller ventilationstekniker skal være på stedet, der hvor kunden er. Derfor er de lokale afdelinger hjertet og drivkraften i Bravidas aktiviteter.

Bravida vil være der, hvor vores kunder er. Vi vil have vores kunder til at være de mest tilfredse på markedet, og vi vil være de største i de områder, hvor vi har aktiviteter.

Derfor har vi skabt en decentral organisation med aktiviteter cirka 140 steder over hele Norden. Afdelingerne bestemmer selv, hvordan de vil arbejde med deres kunder, og hvordan de bedst markedsfører sig i nærområdet. Til hjælp har de centrale støttefunktioner inden for eksempelvis økonomi, indkøb og IT.

Vores organisation har fire overordnede niveauer: afdeling, region, division og koncern.

Mere end 325 afdelinger

Det er i afdelingerne, det hele sker. Her er vores elektrikere, VVS-montører, ventilationsteknikere og alle andre, der udgør kernen i vores virksomhed. De hjælper hver dag vores kunder med at forsyne deres ejendomme med blandt andet energi, varme, vand, ventilation og sikkerhed.

Hver afdeling er specialiseret inden for et teknikområde. For at give vores kunder et tilbud, der er så komplet som muligt, har vi ofte flere afdelinger på samme sted.

Normalt er en afdeling eneansvarlig for et kundeprojekt. Større og mere omfattende projekter afvikles ofte i samarbejde mellem flere afdelinger i regionen, divisionen eller koncernen.

38 regioner

Regionernes formål er at yde støtte til afdelingerne og støtte koordineringen. De er også ansvarlige for at formidle og følge op på de strategier og målsætninger, som er fælles for divisionen og koncernen.

7 divisioner

Bravida har seks divisioner. Divisionerne Syd, Stockholm og Nord, som alle ligger i Sverige, samt Division Danmark, Division Norge, Division Finland og Division Growth Segments. Divisionerne er til for at yde støtte til afdelingerne og regionerne. De er også ansvarlige for at formidle og følge op på de strategier og målsætninger, som er fælles for koncernen.

1 koncern

På koncernniveau udformer vi de strategier og mål, der styrer Bravidas forretning på overordnet niveau. Der er også centrale funktioner, som letter arbejdet for vores lokale aktiviteter: økonomi, jura, indkøb, IT, HR, kommunikation og forretningsudvikling. 

Bravidas hovedkontor ligger i Stockholm.