Adfærd

I det bedste team er mangfoldighed og kreativitet nødvendig. Sammen skaber vi et godt arbejdsmiljø, hvor medarbejderne trives og kan udvikle sig. Vi fremmer godt lederskab og kompetenceudvikling for alle.

 

FN-fred-retferdighet-16-DK-690x230.jpg

Vi stiller lige så høje krav til vores leverandører som til os selv

Bravidas mål for 2026

Fra 2023 og fremefter

100 %

Alle medarbejdere har deltaget i Bravidas uddannelse i bæredygtighed, der er baseret på bæredygtighedspolitikken, og uddannelse i adfærdskodeksen

2026

90 %

Målet er, at 90 % af kontraktleverandørerne skal gennem en kvalificering og acceptere vores adfærdskodeks for leverandører.

Et fælles kompas

Bravida stræber efter at blive opfattet som en troværdig og ansvarlig aktør, en god forretningspartner og markedsleder inden for forretningsetik.

Bravida Way, vore værdier og adfærdskodeks udgør vores kompas, der hjælper os at bygge sunde og langsigtede forretningsforbindelser og skabe et robust samfund.

Bravida Way

Bravida består af mange lokale afdelinger, men vi arbejder sammen som én virksomhed med fælles kultur, arbejdsmetoder og strategier. Bravida Way og vores adfærdskodeks udgør vores kompas, der hjælper os at bygge sunde og langsigtede forretningsforbindelser og skabe et robust samfund.

Værdier

Som medarbejdere forventer vi ansvarsbevidst adfærd fra hinanden. Det er egentlig ikke mere i det, end at vi efterlever vores værdier:

- Vær engageret i forretningen
- Hold det enkelt
- Tag ansvar
- Vær proaktiv

Adfærdskodeks

Udgangspunktet for Bravidas etiske værdier findes i vores adfærdskodeks. Den er grundlaget for, hvordan vi opfører os i hverdagen og dækker vigtige emner som ligestilling og mangfoldighed, menneskerettigheder, arbejdsvilkår, miljø, bæredygtighed, ledelse og forretningsetik.

Lever vi ikke op til vores løfte?

I Bravida skal vi leve op til vores værdier og til vores adfærdskodeks. Lever vi ikke op til vores løfte kan du anmelde det via vores whistle blower ordning.

Politikker

Alle i Bravida forventes at følge vores fælles politikker, som du kan downloade her:

Lige så høje krav til vores leverandører som til os selv

Som en førende aktør i vores branche stiller vi store krav til os selv og vores leverandører. Alle vores leverandører skal overholde kravene i vores adfærdskodeks.

Forsyningskæde

Bravida arbejder for en forsyningskæde, der tager højde for mennesker, miljø og klima. Vi er omhyggelige med at evaluere, hvordan leverandørerne opfylder kravene i vores adfærdskodeks. Vores BraVal-mærke hjælper afdelingerne med at træffe mere bæredygtige produktvalg.

Læs mere om Bravidas krav til forsyningskæden

Adfærdskodeks for leverandører

Alle leverandører skal opfylde kravene i Bravidas adfærdskodeks. Evalueringen finder sted, inden de oprettes i indkøbssystemet. Vi køber primært ind hos veletablerede nordiske aktører for at reducere risici.
Læs vores adfærdskodeks for leverandører

Bravidas bæredygtighedsrapport

Bravidas bæredygtighedsrapport er en integreret del af vores årsregnskab. Der præciserer vi vores ansvar, vores styrker og vores indsatsområder fra et bæredygtighedsperspektiv. Vi tager udgangspunkt i FN's Global Compact og redegør for, hvordan vi arbejder med bæredygtighed.

Bravida Årsregnskab og Bæredygtighedsrapport 2022 (engelsk)

Bravida Årsregnskab og Bæredygtighedsrapport 2021 (engelsk)

Bravida Årsregnskab og Bæredygtighedsrapport 2020 (engelsk)

Bravida Årsregnskab og Bæredygtighedsrapport 2019(engelsk)

Bravida Årsregnskab og Bæredygtighedsrapport 2018(engelsk)

Bravida Årsregnskab og Bæredygtighedsrapport 2017(engelsk)