Denne hjemmeside benytter cookies for at forbedre oplevelsen for den besøgende. Læs mere her.

Fjernvarme

I 2017 blev firmaet JFE en del af Bravida. JFE - en del af Bravida er specialister i udførelsen af opgaver inden for fjernvarme og jordarbejde. Vi udfører arbejder både på fjern- og kraftvarmeværker, forbrændingsanstalter og hos større boligselskaber.

Kompetencer og kapacitet

Vi har kompetencerne og kapaciteten til at løse alle aspekter af komplekse opgaver inden for fjernvarmeområdet. Vi dækker hele forsyningskæden fra varmeforsyningen, dvs. vi udfører arbejder, som omfatter alt fra jordledninger og andet jord- og rørarbejde, til pumpe- og vekslerstationer, anlæg og færdiggørelse af opgaven hos slutbruger.

Fordi alle aspekter af fjernvarmearbejderne udføres inden for virksomheden sikres en god og hurtig koordination af arbejdet - det giver den bedst mulige løsning af opgaven for alle parter.

Inden for fjernvarme hjælper vi blandt andet med:

  • Fjernvarmerenovering og -konvertering
  • Ny anlæg og udbygning

Kontakt os

Kontakt den lokale Bravidaafdeling nær dig