Miljø, energi og ressourceforbrug

Vi har kun én planet, men i de nordiske lande lever vi, som om vi havde fire. Bravida vil være en del af løsningen og være med til at vende udviklingen ved at arbejde mere intelligent og effektivt for bedre ressourceøkonomi. Det er gennem vores kundetilbud, at vi har mulighed for at bidrage mest. Samtidig fornyer vi vores egen virksomhed.

 

FN_miljo_energi_resurs_DK690x230.jpg

Bravidas miljøfærd frem til 2045

Neutralt miljøaftryk for vores kunder og os selv

2023

100 %

Målet er at benytte elektricitet fra vedvarende kilder i 100 % af vores faciliteter inden udgangen af 2023.

2025

- 30 %

I 2025 skal vi have reduceret vores CO2-aftryk fra egne aktiviteter med 30 % i forhold til 2020.*

2030

- 55%

Målet er at hjælpe vores kunder til 55 % reduktion af deres CO2-udledning inden 2030. Vi skal arbejde efter samme målsætning i vores egen virksomhed.

2045

CO2 = 0

Det langsigtede mål er, at vores forsyningskæde skal være klimaneutral inden 2045, så vores kunder også kan blive det.

 

*Henviser til emission af drivhusgasser i henhold til anvendelsesområde 1 (direkte emissioner fra vores køretøjer) og anvendelsesområde 2 (indirekte emissioner fra købt energi i forbindelse med vores kontorer og lokaler).

Sådan hjælper vi vores kunder med at reducere deres miljøbelastning

Hver dag hjælper vi vores kunder med at skabe velfungerende ejendomme og nå deres egne bæredygtighedsmål. Med de rigtige installationer og regelmæssig service bliver en ejendom smartere, mere ressourceeffektiv og kan skabe værdi over en lang periode.

Nogle eksempler på tiltag:

Regelmæssigt vedligehold
Enkle energiforbedringer
Energioptimering


Klimasmarte energiløsninger
Automatisering
Bæredygtige materialer

Automatisering

Inden for automatisering forbinder vi ejendommens installationer og integrerer dem i et centralt system. Alt, hvad der foregår i anlæggets installationer, kan derefter fjernovervåges og kontrolleres – for eksempel temperatur, luftkvalitet, belysning eller behov for vedligeholdelse.


Dette skaber bedre samspil mellem installationerne og nedbringer dermed energiforbruget.

Klimasmarte energiløsninger

Vi investerer allerede i fremtiden. Med klimasmarte energiløsninger har vi mulighed for at hjælpe flere kunder med at omstille til et bæredygtigt samfund baseret på el frem for fossile brændstoffer. Dette omfatter installation og service af:

-Solceller

- Elbilopladere

- Varmepumper

- Energibesparende belysningssystemer

Energioptimering

Vi møder ofte installationer, der er fejlindstillede, har behov for rengøring eller simpelthen er for gamle og dermed forbruger uforholdsmæssigt meget energi.


Med energioptimering kan man med forholdsvis enkle midler effektivisere ejendommens energiforbrug – og samtidig forlænge installationernes levetid.

Sådan omstiller vi vores egen virksomhed.

Vi omstiller vores egen virksomhed. Vores bilpark skal væk fra fossile brændstoffer, vi planlægger smartere transporter, reducerer vores energiforbrug og skifter til vedvarende energi på vores kontorer.

Materialeforbrug er et andet centralt spørgsmål. Vi sparer ressourcer ved at vælge de rigtige materialer, minimere affald og spild, fremme genvinding og ved at blive bedre til at genbruge.

Nogle eksempler på tiltag

Energiforbrug i egne faciliteter

Bravida lejer et stort antal lokaliteter i hele Norden. En nem måde at gøre en forskel for klimaet er at skifte til miljøvenlig energi.Vi skifter til vedvarende energi i de faciliteter, vi lejer. Målet er at benytte elektricitet fra vedvarende kilder i 100 % af vores faciliteter inden udgangen af 2023.

Køretøjer og transporter

Det mest tungtvejende energiforbrug i koncernen er transport og rejser. Et vigtigt mål er at begrænse brændstofrelaterede CO2-emissioner. Her er nogle af de igangværende tiltag:
- Vi går væk fra fossile brændstoffer


- Vi udbygger infrastrukturen til opladning af elbiler i vores afdelinger


- Ejendomsservice med klimasmart transport i de større byer i Norden

Materialer og affald

Et andet centralt spørgsmål er materialer og affaldshåndtering. Det er et komplekst område, der kræver samarbejde med mange forskellige aktører. Nogle af vores nuværende tiltag:
- Vi planlægger projekter og opgaver med optimal anvendelse af ressourcer- Vi arbejder på at forbedre valg og anvendelse af materialer, affaldshåndtering og genbrug- Vi uddanner vores medarbejdere i miljøplanlægning og i håndtering af kemikalier og affald

Læs mere

Bravidas bæredygtighedsrapport

Bravidas bæredygtighedsrapport er en integreret del af vores årsregnskab. Der præciserer vi vores ansvar, vores styrker og vores indsatsområder fra et bæredygtighedsperspektiv. Vi tager udgangspunkt i FN's Global Compact og redegør for, hvordan vi arbejder med bæredygtighed.

Bravida Årsregnskab og Bæredygtighedsrapport 2022 (engelsk)

Bravida Årsregnskab og Bæredygtighedsrapport 2021 (engelsk)

Bravida Årsregnskab og Bæredygtighedsrapport 2020 (engelsk)

Bravida Årsregnskab og Bæredygtighedsrapport 2019(engelsk)

Bravida Årsregnskab og Bæredygtighedsrapport 2018(engelsk)

Bravida Årsregnskab og Bæredygtighedsrapport 2017(engelsk)