Baneteknik

Baneteknik udfører el-arbejde såvel som mekanisk arbejde for DSB og Banedanmark.

Afdelingen prioriterer løbende efteruddannelse af personalet, så vi altid har de nødvendige kompetencer for at kunne færdes på banen og udføre arbejde på sikrings- og signalanlæg. 

Medarbejderne har blandt andet en baneteknisk uddannelse som førere af arbejdskøretøjer, SR 1 og SR 2 arbejdsledere, sikringsteknikere, kørestrømsteknikere, elektrikere samt arbejdsmænd med "Pas på på banen".

Sikringsteknik

Dækker alle områder inden for S-bane, fjernbane, Storebælt, Øresund samt lokalbanerne. Vores kompetencer omfatter blandt andet relæ- og elektronisk baserede sikringsanlæg, sporombygning samt ATC, HKT og fjernstyring.

Kørestrøm

Vores veluddannede montører repræsenterer en samlet erfaring på mellem 20-30 år. Vi råder blandt andet over 7 arbejdskøretøjer samt fem godsvogne

Nyanlæg m.m.

Baneteknik-afdelingens arbejde består blandt andet af:

  • Ændring af eksisterende og midlertidige anlæg
  • BPU områder
  • Jording
  • Broer/trapper
  • Perroner/tunneller
  • Specialopgaver
  • Overkørsler
  • Eftersyn

Kontakt os

Kontakt den lokale Bravida-afdeling nær dig