Baneteknik

Baneteknik udfører el-, sikring- og kørestrøms arbejder såvel som trafik, sikkerhed og projektering for DSB, Banedanmark og lokalebaner og øvrige aktører.

Medarbejdere med topkompetencer

Afdelingen prioriterer løbende efteruddannelse af personalet, så vi altid har de nødvendige kompetencer for at kunne færdes på banen og udføre arbejde på sikrings- og signalanlæg. Vi arbejder målrettet med at kunne servicere både de eksisterende og kommende anlæg.

 

Vores medarbejdere har de nødvendige banetekniske uddannelser, herunder; førere af arbejdskøretøjer, SR 1 og SR 2 arbejdsledere, sikringsteknikere, kørestrømsteknikere, elektrikere samt arbejdsmænd med "Pas på på banen", OR-F og OR-S mv.

Sikringsteknik

Bravida dækker alle områder inden for S-banen, fjernbanen, Storebælt, Øresund samt lokalbanerne. Vores kompetencer omfatter blandt andet relæ- og elektronisk baserede sikringsanlæg, sporombygning samt ATC, HKT og fjernstyring.

Sikringssektionen varetager vagtaftaler landet over og udfører komplekse installationer på alle tider af døgnet.

Signalprogrammet

I Signalprogrammet arbejder Bravida med fremtidens signalanlæg. Bravida har som underentreprenør ansvaret for installation af det nye ERTMS-2 system på Fjernbanen på Sjælland og Fyn.

Anlægget består af bl.a. af nye akseltællere, baliser, sporskifter og overkørselsanlæg.

Kørestrøm

Vores veluddannede montører repræsenterer en samlet erfaring på langt over 100 år og sammen med vores tætte samarbejdspartnere kan vi drifte og vedligeholde alle størrelser af køreledningsopgaver.

I vores kørestrømssektion varetages ligeledes smedeopgaver og spor-udmålinger.

Stærkstrøm

Vores elektrikere i afdelingen er specialiseret i alle opgaver nær ved og på banen. Her udføres eftersyn og idriftsættelse af pumper, belysning, passagerhenvisning mv. Det er også under stærkstrøm, at der etableres BPU, arkitektbelysning og dimensionering mv.

Vi råder blandt andet over 7 arbejdskøretøjer samt fem godsvogne.

Letbaner

Projektfase:

 • Etablering af fiber til signalanlæg
 • Etablering af højtalere, signaler, lys og infoskærme til signalanlæg
 • Installation at sporskifter, og spor/hjul sensorer
 • Forsyning til tavler og installationer i BPU områder
 • Etablering af jord-net, udlingninger og frajordinger
 • Målinger til dokumentation
 • Vejrstationer
 • Installation af Radio TETRA netværk

 


Drift:

 • Sikkerhedsplaner
 • Risikovurderingsplaner
 • LAP (letbane arbejdsleder)
 • Sikkerhedsjording ved sporarbejde

Jernbanesikkerhed og trafikplanlægning

Bravida har i sin organisation selv trafikplanlægger og jernbanesikkerhedsansvarlig, hvilket sikrer høj effektivitet og sikker udførelse. Bravida er certificeret med jernbanegodkendelsen DS 210001.

Kontakt Baneteknik

Jasper Rumle RaffelAfdelingschef - Baneteknik

jasper.raffel@bravida.dk

+45 2525 0086