Bravida Way

Her hos Bravida vil vi have de mest tilfredse kunder og medarbejdere i branchen. Derfor har vi udviklet arbejdsmetoder, der sikrer en ensartet og høj kvalitet i alle vores projekter, uanset hvor store eller små de er.

Bravida Way – vores egen kultur og vores arbejdsmåde

Bravida Way bygger på en decentraliseret organisation, hvor iværksætteri og ansvar er afgørende for udvikling og succes. Veletablerede opfølgningssystemer, fælles arbejdsmetoder og værktøjer samt støtte fra stordriftsfordelene i organisationen driver udviklingen lokalt. En fælles arbejdsmodel til at skabe konstante forbedringer støtter vores afdelinger i at udveksle erfaringer og lære af hinanden.

 

Vision

Vi vil være Nordens førende forretningspartner for effektive tekniske løsninger inden for installation og service. Vores omfattende viden skal øge kundernes konkurrenceevne. 

Forretningside

  • Vi tilbyder installation og service af de funktioner, som giver bygninger og anlæg liv
  • Vi agerer kompetent og effektivt for at give vores kunder daglig nytte og værdi.
  • Vi kombinerer lokal tilstedeværelse med ressourcerne fra en stor virksomhed.