Vores mål

For at nå vores vision har vi en række vigtige mål, der afspejler vores ambition om lønsom vækst, finansiel stabilitet, en bæredygtig virksomhed og branchens stærkeste varemærke.

Langsigtet lønsom vækst

Omsætningsvækst

Det er Bravidas mål at øge omsætningen med over 5 % om året, hvilket skal opnås fra en kombination af organisk vækst og opkøb.

Finansiel stabilitet

Driftsmargin

Det er Bravidas mål at opnå en justeret EBITA-margin på over 7 % inklusive den udvandende effekt fra opkøb.

Cash generation * se definitioner

Bravidas mål er en cash generation på over 100 %.

Kapitalstruktur

Bravidas kapitalstruktur skal muliggøre en høj grad af finansiel fleksibilitet og give råderum til opkøb. Selskabets mål er en gældssætningsgrad på omkring 2,5 x nettogælden/justeret EBITDA.

Udbyttepolitik

Det er Bravidas mål at udbetale mindst 50 % af koncernens konsoliderede nettoresultat, under hensyntagen til andre faktorer, såsom finansiel position, cash flow og vækstmuligheder.

En bæredygtig virksomhed

Bæredygtig brug af ressourcer - effektiv produktion og energieffektive tilbud

  • Inden 2023 vil vi udelukkende benytte elektricitet fra vedvarende energikilder i alle vores lokaler.
  • Inden 2025 skal vi reducere CO2-udledningen fra egne aktiviteter med 30 % i forhold til 2020. *
  • Gennem vores ydelser vil vi hjælpe kunderne med at reducere deres CO2-udledning med 55 % inden 2030. Samme målsætning gælder for vores egen virksomhed.
  • Det langsigtede mål er at være klimaneutral i hele vores værdikæde inden 2045.

* Henviser til emission af drivhusgasser i henhold til scope 1 (direkte emissioner fra vores køretøjer) og scope 2 (indirekte emissioner fra købt energi i forbindelse med vores kontorer og lokaler).

Læs mere om Bravidas bæredygtighedsarbejde her.

Socialt ansvar

Sundhed og sikkerhed hos Bravida

I Bravida har vi en nulvision for arbejdsskader - vi sætter sundhed og sikkerhed først.

  • Inden 2023 vil vi reducere arbejdsskadefrekvensen LTIFR * (Lost Time Injury Frequency Rate) til under 5,5.

* Antal ulykker, der fører til mindst én fraværsdag pr. million arbejdstimer.

Den mest attraktive arbejdsgiver

Bravida vil være branchens mest eftertragtede arbejdsgiver. Sammen skaber vi et sikkert og godt arbejdsmiljø, hvor medarbejderne er trygge, trives og kan udvikle sig. Vores mål er at øge eNPS (employee Net Promoter Score); andelen af ​​medarbejdere, der anbefaler Bravida som arbejdsgiver.

  • Vores mål i 2023 er, at eNPS skal overstige 20.

Læs mere om Bravidas mål for social ansvarlighed her.

Adfærd

Fælles kompas for hele forretningen

Som medarbejdere forventer vi ansvarlig adfærd af hinanden. Og vi har lige så høje forventninger til vores leverandører som til os selv.

  • Inden 2023 skal alle medarbejdere have deltaget i Bravidas uddannelse i bæredygtighed, der er baseret på bæredygtighedspolitikken og uddannelse i adfærdskodeksen.
  • Målet er, at alle Bravidas mest væsentlige leverandører inden 2023 skal gennemgå en kvalifikationsproces og acceptere vores adfærdskodeks for leverandører. Bravida sikrer overholdelse gennem evaluering.

Læs mere om Bravidas mål for adfærd her.

Et stærkt varemærke

Det stærkeste varemærke i branchen

Vores ambition er at være det stærkeste varemærke i branchen - i hele Norden.

  • Vores mål inden 2023 er, at andelen af ​​kunder, der anbefaler Bravida, skal være højere end 50 NPS (Net Promoter Score).