Affaldshåndtering

Hos Bravida tror vi på styrken i at samarbejde. At vi sammen med vores kunder kan skabe nye værdier, der bidrager til en bæredygtig udvikling. Hvor andre ser en slutning på produktcyklussen, ser vi starten på noget nyt.

I Danmark står byggebranchen for op mod 40 procent af al affald. Dermed spiller branchen en afgørende rolle i en verden uden affald. For at reducere CO2-udledningen skal vi have fokus på hele leverancekæden. Vi tager ansvar sammen med vores kunder og hele leverancekæden, og ligesom alle andre virksomheder er vi forpligtet til at sortere vores affald og skille os korrekt af med det. Bravida affaldshåndtering fortages i samarbejde med Stena Recycling, der effektiviserer og overvåger energianvendelsen, således energiforbrug og klimabelastning løbende kan evalueres og forbedres.

Voresstrategiske bæredygtighedsarbejde inden for affaldshåndtering består af fire prioriterede områder: værdiskabelse, ressourceeffektivitet, medarbejdere og kultur samt ansvarsfulde relationer. I samarbejde med kunder og partnere skaber vi værdi ved at reducere klimapåvirkninger og sikre en mere effektiv ressourceudnyttelse.

Her kan du se, hvordan vi har håndteret vores affald i alle Bravida-afdelinger for 1. kvartal 2024.

Volumentendenser

Volumen per artikelgruppe


CO2 per artikelgruppe