Jord

Vi har kompetencerne og kapaciteten til at løse komplekse opgaver inden for totalentrepriser med jord.


Bravida hjælper med alt inden for anlægsarbejder i fag-, hoved og totalentrepriser. Vi har stor erfaring med produktion og styring af opgaver omfattende anlægstekniske områder blandt andet indenfor:

  • Renovering og nyanlæg af fjernvarmeledninger.
  • Jord, vej – og kloakarbejde
  • Betonarbejde
  • Renovering og nyanlæg kloak, vand, og gasledninger.
  • Brolægning og anlægsgartner

Vi råder over en omfattende maskinpark og kan derfor klare alle opgaver indenfor jordarbejde, nedgravning af kabler, rør og ledninger.