Vi jobbar med ventilation i Enköping

En fungerande ventilation för rätt luftkvalitet och temperatur är avgörande för att vi ska trivas och prestera t.ex. i skolan eller på arbetsplatsen. Våra kunniga ventilationstekniker utför service och installation med hög kvalitet.

Med en bred kunskap om ventilation från till exempel styr- och övervakning såväl som injustering och OVK får du en trygg hjälp hos oss. Vi anpassar ventilationen till byggnaden och den potentiella verksamheten som bedrivs där.

Optimerad ventilation för minskad energiförbrukning

Inom området ventilation finns det mycket pengar att spara på energieffektivisering. Det kan handla om att driftoptimera den ventilationsanläggning ni har, byta ut fläktmotorerna till energisnåla motorer eller installera FTX-aggregat för värmeåtervinning av frånluften. Ventilationsrengöring är också viktigt. 

Om ni är i behov av hjälp till större projekt så jobbar vi även med ventilation i ROT- och nyproduktion av bostäder, kontor och skolor.

Kontakta oss för att få veta mer och berätta om behovet för er ventilationsanläggning.

Kontaktuppgifter