Elinstallationer och underhåll

En säker elanläggning minskar riskerna för olyckor och effektiviserar din energiförsörjning för att sänka elkostnaderna liksom minska negativ miljöpåverkan.

Vi optimerar för en lägre energiförbrukning

I och med ökade krav på energibesparingar och samtidigt ökade belastningar på elnätet är det extra viktigt att säkerställa effektiva och hållbara installationer. Bravida i Mölndal har installatörer som installerar och underhåller allt från högspänning till fibernät och belysning.

Med ett serviceavtal får du regelbundna genomgångar av dina anläggningar för att säkerställa att ingen el går till spillo och undvika onödiga risker för avbrott eller olyckor, som t.ex. bränder. Vid nybyggnationer erbjuder vi smarta lösningar och leder ditt projekt i rätt riktning med hållbara installationer. Vi kan även hjälpa till med smart belysningsstyrning med KNX och DALI samt inomhustäckning för mobiltelefoni och wifi.

Genom kontinuerlig dialog med våra kunder tar vi fram det absolut bästa alternativet för dig.