Din elektriker för elservice i Göteborg

När ni behöver en elektriker finns vi tillhands. Elservice av anläggningar är viktigare än vad många tror. Säkerhet i en elanläggning handlar om kontroll för att minska riskerna för olyckor. En god service är vägen framåt. Det ger också uppslag till insikter, vad går att göra för att effektivisera din energiförsörjning? Kombinera elservice med att sikta på att sänka elkostnaderna och miljöpåverkan.

Mer än en elfirma, vi tittar på drift och optimering

Krav på energibesparingar ökar och samtidigt ökar belastningen på elnätet, vilket gör det extra viktigt att säkerställa en god drift, samt effektiva och hållbara installationer. Bravida i Mölndal har elservice, installation och underhåller från högspänning till fibernät och belysning.

 

Med ett serviceavtal får ni regelbundna genomgångar av era anläggningar för att säkerställa eldrift och undvika onödiga avbrott eller olyckor. Vid nybyggnationer erbjuder vi smarta lösningar och leder ditt projekt i rätt riktning med hållbara installationer. Vi kan även hjälpa inom smart belysningsstyrning med KNX och DALI, samt inomhustäckning för mobiltelefoni och wifi.

 

Genom kontinuerlig dialog med våra kunder går vi igenom förutsättningar för att optimera er anläggning och tar fram den bästa lösningen för er. Våra elektriker har erfarenhet, certifieringar och kunskap för ett korrekt genomförande!