Installationer av kylanläggningar

Till och med i vårt svala land behövs kylanläggningar. För livsmedel, isbanor, datahallar, industri och mycket annat som måste fungera utan avbrott och helst med så liten energiförbrukning som möjligt.

Kylanläggningar som spar energi

Bravida erbjuder totalentreprenad för de flesta kylsystem. Vi installerar och servar kylanläggningar för CO2, propan och ammoniak samt anläggningar med traditionella köldmedium. När vi föreslår och installerar ett kylsystem strävar vi alltid efter att minimera energiåtgång och miljöpåverkan.

För att ta tillvara värmen som kylsystemen alstrar kan vi även erbjuda olika typer av värmeåtervinning. Vi finns behjälpliga vid alla steg fram till färdig anläggning, och utför service och moderniseringar av kylanläggningar för att hålla dem driftsäkra.

Förmånliga serviceavtal inklusive jourtider 24/7 finns tillgängliga på ett flertal orter, för att förebygga problem och lösa akuta driftstopp snabbt.

Bravidas kyltekniker installerar energieffektiva kylanläggningar

Vi är experter inom:

  • Butikskyla
  • Datahallar
  • Fryshus
  • Infrysning
  • Industri kyla
  • Ishallar
  • Komfortkyla
  • Energioptimering

Läs mer i vår broschyr:


Vårt erbjudande inom kyla.

Bravidas kyltekniker installerar energieffektiva kylanläggningar

Vi installerar energieffektivt kylsystem åt ICA i Brastad

Vi fick uppdraget av ICA Nära Brastad att installera en smartare kylanläggning, som minimerar deras energiförbrukning och är bättre för miljön. Läs mer om hur vi gjorde det möjligt!

 

Till artikeln

Bravida hjälper ICA Nära i Brastad att installera energieffektiv kylanläggning

Referenser
 

Coop Väst AB
Robert Eklund
 

Varför har ni valt Bravida som leverantör?

Bravida Kyla var bäst lämpade eftersom vi har 171 butiker utspridda på ett väldigt stort område. Bravida sköter 160 av dessa butiker genom ett centralt fullserviceavtal, ett avtal som gynnar båda parter.

 

Finns det något speciellt som utmärker Bravida som leverantör?

Samarbetet fungerar exemplariskt, vi har täta kontakter, nästan dagligen och vi har en väldigt bra dialog med Bravida. När det gäller hållbarhet kommer Bravida med flera olika lösningar sedan är det upp till oss om vi kan ta dessa investeringar eller inte.

 

Hur ser ni på samarbetet med Bravida framöver?

Vårt centrala avtal fortlöper i 4 år och jag hoppas att vi kommer att skriva nytt avtal när det löper ut. Just för att vårt samarbete fungerar så bra, vi arbetar tätt tillsammans.