Bravida Danmark kvartalsrapport, 1. kvartal 2020 – Stærk vækst og et stabilt resultat

Bravida-koncernen har i dag offentliggjort kvartalsrapport 1, 2020. Resultatet for Bravida Danmark kan læses i denne pressemeddelelse.

Pressemeddelelse

I årets 1. kvartal steg Bravida Danmarks omsætning med 27 % til 1.067 MSEK (842 MSEK). Stigningen i omsætning er drevet af både service- og installationsvirksomheden.

EBITA for 1. kvartal steg med 16 % til 51 MSEK (44 MSEK), hvilket resulterede i en EBITA-margin på 4,7 % (5,2 %). Resultatet forklares af relativt højere administrative omkostninger, der er er relateret til det seneste års opkøb.

Ordreindgangen steg med 20 % i 1. kvartal 2020 og blev på 1.256 MSEK (1.049 MSEK). Ordreindgangen består primært af mindre og middelstore ordrer både indenfor installationsprojekter og service.

Ordrebeholdningen var ved udgangen af 1. kvartal 26 % højere end samme periode året før og beløb sig til 2.555 MSEK (2.023 MSEK).

Administrerende direktør i Bravida Danmark Johnny Hey siger:

”Det er yderst tilfredsstillende, at vi endnu engang kan fremvise en stor omsætningsfremgang, samtidig med, at vi fastholder et fornuftigt indtjeningsniveau. Situationen med covid-19 gør markedsudviklingen usikker. Ingen ved hvor meget og hvor dybt det vil ramme økonomisk og beskæftigelsesmæssigt, men generelt ser jeg dog byggebranchen som havende et fornuftig aktivitetsniveau. Vi vil gerne bidrage til at holde hjulene i det danske samfund i gang. I videst muligt omfang ønsker vi at sikre normal drift hos vores kunder og på vores byggepladser. ”

Bravida-koncernens samlede kvartalsrapport for 1. kvartal 2020 kan ses her.