Bravida vinder rammeaftale med Nexel på el- og graveydelser på Sjælland

Efter en udbudsrunde har Bravida Danmark vundet rammeaftalen, der gælder for el- og jordarbejder i dele af Nexel A/S arbejdsområde på Cerius & Radius 10/0,4 kV elnet. Arbejdet skal udføres i de dele af Østdanmark, hvor det er Nexels opgave at sikre drift og vedligehold samt udbygning af elnettet.

Pressemeddelelse

Bravida skal bistå Nexel med at udskifte 0,4 & 10 kV forsyningskabler samt for at udskifte 10/0,4 kV transformerstationer og kabelskabe. Som en betydelig del af rammeaftalen skal Bravida hjælpe med at forstærke elnettet til den grønne omstilling, herunder nedgrave nye forsyningskabler, opsætte nye 10/0,4 kV transformere og kabelskabe. Ordresummen er årligt anslået til minimum 70 mio. og maksimum 210 mio.

”Vi er meget glade og stolte over, at Nexel har valgt Bravida til at hjælpe med at forstærke elnettet til den grønne omstilling. Bravida har stor erfaring i at sikre stabil elforsyning, og vi ser frem til at kunne bidrage positivt med vores kompetencer i det fremtidige samarbejde”, siger administrerende direktør i Bravida Danmark A/S, Johnny Hey.

”Over de seneste par år har vi oplevet, at behovet for både menneskelige og materielle ressourcer stiger i vores sektor. Derfor har vi haft brug for at gentænke vores samarbejder ude i marken for at sikre, at vi altid har den fornødne kapacitet til at hjælpe kunderne hurtigst muligt og forstærke elnettet rettidigt”, fortæller Nexels administrerende direktør, Anders Vikkelsø.

Bravida forventer at beskæftige 30-40 af egne medarbejdere og yderligere 30-40 medarbejdere fra underentreprenører. Rammeaftalen er gældende fra april 2023 og løber frem til 2028 med mulighed for forlængelse i op til 3 år.