Kvartalsrapport januar - marts 2024

Stærk ordreindgang, voksende ordrebeholdning og forbedret cash flow

Pressemeddelelse

Bravida-koncernen har i dag offentliggjort regnskab for første kvartal 2024. Resultatet for koncernen og specifikt for Bravida Danmark kan læses i denne pressemeddelelse.

Den samlede nettoomsætning for koncernen faldt med 2 %, hvoraf den organiske vækst var -6 %.  Ordrebeholdningen beløb sig til 17.835 (16.243 MSEK). EBITA for 1. kvartal blev 294 MSEK (370 MSEK), hvilket resulterede i en EBITA-margin på 4,0 %.

CEO for Bravida-koncernen, Mattias Johansson, siger:
”Den stærke ordreindgang og forbedrede likviditetsgenerering fortsatte fra forrige kvartal. I overensstemmelse med vores forventninger faldt nettoomsætningen, og EBITA-marginen faldt i forhold til året før. For at tilpasse forretningen til den lavere omsætning og for at forbedre marginudviklingen har vi gennemført omfattende besparelser og tilpasser vores ressourcer til den aktuelle markedssituation.”

Bravida Danmark: Fald i nettoomsætning og 49 % vækst i ordreindgang

I årets 1. kvartal endte Bravida Danmark med en omsætning på 1.633 MSEK (1.682 MSEK). Den organiske vækst var -4 %, opkøb øgede nettoomsætningen med 1 % og valutaeffekter påvirkede marginalt. Andelen af service steg og udgjorde 44 (41) procent af den totale nettoomsætning. EBITA for 1. kvartal endte på 16 MSEK (68 MSEK), hvilket resulterede i en EBITA-margin på 1,0 % mod 4,0 % i samme periode året før. Ordreindgangen steg med 49 % og udgjorde 1.998 MSEK (1.343 MSEK). Ordreindgangen består primært af mindre og middelstore installationsprojekter og service.

Ordrebeholdningen var ved udgangen af 1. kvartal 40 % højere end samme periode året før og beløb sig til 4.151 MSEK (2.966 MSEK).

Administrerende direktør i Bravida Danmark, Christian Alsø, siger:
”Vi har i kvartalet oplevet et mindre dyk i nettoomsætningen, men samtidig en betydelig stigning i ordreindgangen. Nu handler det om at se fremad – vi skal fokusere vores forretning, øge kundefokus og arbejde på at skabe højere lønsomhed, så vi kan belønne vores aktionærer og fortsat investere i virksomheden.”

Bravida-koncernens samlede kvartalsrapport for 1. kvartal 2024 kan ses her https://www.bravida.se/investerare/finansiell-information/finansiella-rapporter/