Elevatorer hos Bravida

Bravida har elevatorafdelinger flere steder i landet, hvor vi også har samlet vores team af specialister indenfor rådgivning, projektering, installation og service.

Bravida er med hele vejen

Vi er blandt de få virksomheder i Danmark, som kan deltage aktivt i hele processen: fra rådgivning omkring valg af elevatorer og teknik, over projekteringsfasen hvor vi sikrer os, at alt passer som planlagt, til den mere praktiske installation af elevatoren og endelig den efterfølgende service. Dette flow og dette tankesæt går igen i alle vores løsninger.

Elevatorløsninger hos Bravida

Løsninger.JPG

Flere person- og godselevatorløsninger bl.a. tovbåren med maskinrum og hydraulik. Kapacitet: 320 - 5000 kg.

Energibesparende løsninger

Energibesparende løsninger med op til 70% mindre energiforbrug end konventionelle hydrauliske elevatorer.

Orona har som de første indenfor vertikal transport modtaget the Ecodesign Management System certification to UNE 150301:2003 for miljøvenligt design. Der sigtes på beskyttelse af miljøet både ved valg af materialer og design samt ved fremstilling og genvinding. Frekvensstyrede magnet-motorer sikrer et lavt strømforbrug, når elevatoren er i drift. Intelligente løsninger sikrer standby-tilstand for lys, indikatorer, ventilatorer og korridorbelysning m.m. når elevatoren ikke er i brug.

Miljø.JPG