Mangfoldighed, lighed og inklusion

Vi forstår, at vores branche ikke altid har været kendt for sin mangfoldighed.

Hos Bravida er vi fast besluttet på at ændre det. Vi arbejder aktivt for at skabe en arbejdsplads, hvor alle føler sig værdsat, respekteret og har mulighed for at bidrage med deres unikke talenter. Mangfoldighed af tanker og erfaringer driver innovation og succes. Ved at favne en bredere vifte af perspektiver kan vi bedre forstå og betjene vores kunder og blive en stærkere og mere konkurrencedygtig virksomhed.

Medarbetare från Bravida i varselkläder

Ligestilling for alle: Vi værdsætter og gør brug af hver enkelt medarbejders unikke kompetence og perspektiv, uanset baggrund, køn, etnicitet, religion, seksuel orientering, alder eller evner – vi hylder mangfoldighed og sikrer, at alle føler sig respekteret og set.

Åbent og inkluderende miljø: Vi fremmer en kultur af åbenhed og samarbejde, hvor alle føler sig trygge ved at dele deres ideer og erfaringer.

Fælles ansvar: At skabe et inkluderende miljø er en kollektiv indsats. Alle medarbejdere forventes at bidrage til vores engagement i mangfoldighed, og chefer og ledere fungerer som rollemodeller.

Dedikeret handlingsplan: Vi har en omfattende plan for lige rettigheder og muligheder og arbejder aktivt for at fjerne diskrimination og fremme retfærdighed i hele Bravida.