Projektleder - Kathrine Gert Nielsen

Kathrine Gert Nielsen
Projektleder Ventilation Vest, Anlæg
Hos Bravida siden 2021

Kathrinepixel.png


I min afdeling er jeg en del af et team med forskellige baggrunde og fagligheder, og dermed er der mange muligheder for sparring på forskellige områder. Der er rig mulighed for ansvar, og du føler, at du tager ejerskab på projekterne. Samtidig er der en tryghed, da du ikke er alene, og det er et spørgsmål om at række hånden ud. Det har gjort det nemmere at blive implementeret som kvindelig projektleder i en mandedominerende verden.

Kathrine er uddannet civilingeniør fra Aarhus Universitet med speciale i energi, indeklima og lysdesign fra 2020. Inden Kathrine startede i Bravida, var hendes erfaring med ventilation en mere teoretisk viden, som hun havde erhvervet sig igennem studietiden samt fra sit virke som studiemedhjælper i den rådgivende branche. Der manglede dog en mere praktisk viden og forståelse, hvilket er blevet mulig at få igennem Bravida.

Kathrine startede som projektassistent i ventilationsafdelingen og samtidig på Bravidas traineeprogram. Traineeprogrammet har været en god mulighed for at blive veletableret i Bravida og få en god start med netværk og flere arbejdsredskaber i baghånden. Kathrine blev derefter ansat som projektleder i samme afdeling, hvor vidensbanken udvides hver dag med nytænkning og en løsningsorienteret tilgang til opgaverne:  


Ventilation har altid fascineret mig, og hos Bravida er der de bedste muligheder for at være en del af branchen. Jeg har muligheder for at være en del af detailprojektering, udførelse og aflevering af et projekt.  Denne kombination giver muligheder for at anvende de ingeniørfaglige færdigheder, samtidig med at jeg får betydningsfuld viden og erfaring som projektleder. Siden jeg startede ved Bravida, har jeg allerede været involveret i flere forskellige typer af projekter. Flere af dem har på en eller anden måde været med en vis kompleksitet, som har været udfordrende, men også spændende og lærerigt.