VVS-montør - Ümit Ali Agac

Ümit Ali Agac
VVS-montør VS Service KBH
Hos Bravida siden 2022

Ümit pixel.png


Jeg kan godt lide den måde, vi arbejder på. Her er frihed under ansvar, og man har sin egen dialog med kunderne – jeg planlægger selv min dag, ringer selv til kunden og løser det meste selv, det er en selvstændig dagligdag med mange muligheder for medbestemmelse.

Ümit Ali Agac startede i 2015 som VVS-energispecialist på Gladsaxe TEC og havde inden da været forbi VVS-uddannelsen én gang tidligere samt et pædagogseminarium. Ümit valgte energispecialist-uddannelsen, fordi han godt kan lide både den praktiske og boglige del, og så kan han godt lide at fejlfinde og problemløse.

En energispecialist udfører f.eks. energioptimering af varmecentraler - dvs. at man kigger på indreguleringen, og ser på hvordan man bedst muligt får udnyttet den energi, man får tilført fra sin varmekilde. Dermed hjælper man den grønne omstilling på vej, imens kunden sparer penge.

Ümit har en række faste ejendomme, som han servicerer og de forskellige overmontører ringer af og til, hvis der opstår akutte opgaver, men normalt planlægger han selv sin dag. Særligt kan han godt lide fejlfinde samt arbejde med vejrkompenseringsanlæg, hvor man regulerer efter en udetemperatur og på den måde får det optimale energiforbrug i huset. Ümit vil gerne senere have en efteruddannelse, måske som ingeniør, og han ser mange muligheder i Bravida:


Her er mange muligheder for ekstra uddannelse og kurser – f.eks. har jeg været på varmemester-kursus på DTU - der er ca. 10 dage om året, hvor man kan tage på kursus og få ny viden. Jeg kan rigtig godt lide at dygtiggøre og videreudvikle mig selv.