Infrastruktur

Bravida tilbyder infrastrukturløsninger over hele landet.

Bravida udfører infrastrukturopgaver med aktiviteter som baneteknik, vejteknik, mellem- og højspænding, samt gravearbejde i hele Danmark. Hos Bravida Danmark er vi eksperter i installation og service af elektriske og tekniske anlæg på de danske motorveje, broer og jernbaner. Vi har kompetencer til at lave både de store komplicerede og mindre infrastrukturopgaver.

Sikringsteknik

Dækker alle områder inden for S-bane, fjernbane, Storebælt, Øresund samt lokalbanerne. Vores kompetencer omfatter blandt andet relæ- og elektronisk baserede sikringsanlæg, sporombygning samt ATC, HKT og fjernstyring. De fleste køleanlæg kan effektiviseres. Almindelige tiltag er at rengøre varmevekslerfladerne, udskifte kompressorer og justere fyldningsgraden i systemet.  Vi hjælper også med at forbedre anlæggets driftsstrategi for at sænke energiforbruget. For eksempel genererer kølesystemer altid varme. Hvorfor ikke genbruge varmen og spare energi?

Kontakt