Fastighetsutomation

Automatisering, uppgradering och digitalisering av fastigheter.

Framtidens smarta hem

Med fastighetsautomation gör vi fastigheter och anläggningar smarta och effektiva. Genom att integrera och styra olika system i en byggnad skapar fastighetsautomation en sömlös och bekväm upplevelse  samtidigt som energieffektiviteten ökar.

Genom fastighetsautomation får du dessa fördelar:

  • Fastighetens temperatur, luftflöden och ljus anpassas automatiskt efter nyttjandet av rum och lokaler.
  • Tekniska delsystem integreras och kan på så sätt även styras på distans.
  • Energianvändningen sänks och driftnettot optimeras.

 

Vill du veta mer?

Kontakta våra automationstekniker, så berättar vi mer om hur vi kan  automatisera din fastighet!

 

Två medarbetare från Bravida vid datorskärmar

Kontakt