Optimering och service av kylanläggningar

Vi installerar och servar kylanläggningar för CO2, propan och ammoniak samt anläggningar med traditionella köldmedium. Vi utför även service på de flesta kylanläggningar, oberoende av fabrikat. Vanliga åtgärder är till exempel byte av kompressorer och justering av fyllnadsgraden. Vi hjälper dessutom till att förbättra anläggningens driftstrategi för att minska energiförbrukningen.

Kontakta oss om du behöver hjälp med din befintliga kylanläggning eller installation av ny!

Kontaktuppgifter