Vi säkrar upp din fastighet

Säkerhetslösningar för brandskydd, lås, passersystem och larm är av avgörande betydelse för att skydda människor och egendom mot olika risker. Våra tekniker gör installationer för att säkerställa maximal säkerhet och tillhandahåller olika säkerhetslösningar som bidrar till tryggare miljöer 

Inom säkerhet hjälper vi till med:  

  • Brandlarmssystem
  • Integrerade säkerhetssystem
  • Inbrottslarmsystem
  • Tillträdessystem
  • Besökssystem
  • CCTV
  • Service och eftermarknad
  • Lås
  • Porttelefoni
  • Överfallslarm

Kontakta oss när du behöver säkra upp din fastighet!

Kontakt