Kyltekniker i Haparanda

Hos Bravida hittar du skickliga kyltekniker som hjälper dig med dina befintliga kylanläggningar eller nyinstallationer. Våra kylanläggningar finns främst inom livsmedelsindustrin men också för att kyla ned isen i ishallar samt förhindra överhettning i stora datahallar.

Kylservice och optimering

Genom noggranna kontroller av kylanläggningen undviker du riskerna för att de går sönder. Dessutom kan en dåligt fungerande kylanläggning i längden bli oerhört dyr i drift. Våra kyltekniker utför därför  optimeringsåtgärder som säkerställer ett effektivt hållbart system. Bland annat rengöring av värmeväxlarytor, byte av kompressorer och justering av  fyllnadsgrad. Vi servar och gör installationer av komfortkyla, butikskyla, serverkyla, industrikyla med mera. Vi anpassar vårt arbete efter dina behov och finns snabbt på plats för att reparera när det behövs!


Kontakta oss så berättar vi mer hur vi kan hjälpa dig!

Installation av kylanläggningar hos Bravida

Kontakt