Kontaktinformation

Sandåsvägen 8
921 45 Lycksele

0950-275 70

Rörmokare i Lycksele

Välkommen till Bravida i Lycksele

Välkommen till Bravida i Lycksele. Hit vänder du dig om du behöver installera nytt eller reparera dina befintliga anläggningar, och behöver kvalitativa installationer som är anpassade efter belastning och förutsättningar. Våra duktiga rörmokare och ventilationsmontörer är vana vid att installera anläggningar av olika slag och storlekar, både i privata hushåll och industrilokaler eller badhus. Med dagens krav på hållbara lösningar står Bravida i framkant när det kommer till energioptimerade system. Vi håller alltså nere energiförbrukningen och bibehåller samtidigt hög kapacitet med nya smarta lösningar. På så sätt tar vi vårt ansvar för en grönare framtid! 

VS, Ventilation

Rörmokare att lita på

Vi ställer, precis som våra kunder, höga krav på våra installationer och följer alltid upp våra arbeten med en noggrann rörservice och regelbundna kontroller, för att säkerställa att kvaliteten förblir hög. Med en ny, miljövänlig värmepump, injustering av ditt befintliga värmesystem samt termostatbyte, effektiviserar vi din VS-anläggning så att du får värme där och när du behöver den som mest. Våra rörmokare har stor erfarenhet och hög kompetens och med moderna metoder upptäcker de felen i god tid, innan rören börjar läcka. Bravidas rörinstallationer finns i alla olika typer av fastigheter och vi anpassar således våra uppdrag efter situation och ändamål. 

Säkra ett friskt inomhusklimat med Bravidas ventilationsservice

Luftbehandling, processventilation, styr- och övervakningssystem, OVK och injustering. Bravida är experter på ventilation i alla dess former och med vår ventilationsservice får du ett optimerat system som lovar ett effektivt luftutbyte. Vi prioriterar smarta lösningar med minimala energikostnader och förutom att modernisera och installera nytt, rengör vi din befintliga ventilation för att höja dess kvalitet. Bravidas installationer anpassas efter förutsättningarna och finns i både sjukhus och sportarenor, där behovet av effektiva ventilationssystem är som högst.