Teknik och energi

Varje hus är unikt och de olika tekniska systemen som fastighetsautomation, el, ventilation, värme och sanitet samverkar. Vi hjälper fastighetsägare att optimera energiprestanda och komfort oavsett vilken typ av fastighet det gäller. Vi energioptimerar funktioner i fastigheter och anläggningar. Genom vår helhetssyn kan vi göra allt från enklare energiutredningar till kompletta beslutsunderlag för långsiktiga investeringar.

Vi har kunskap att arbeta med både enkla och komplexa
projekt och vi erbjuder:

  • Konstruktioner
  • Ritningar
  • Förstudier
  • Projektering
  • Projektledning