Konsultation

Energisnåla och hållbara installationslösningar behövs i alla fastigheter – både i nybyggnation och renoveringsprojekt. Vi har genom åren arbetat upp ett stort antal referensprojekt inom många olika områden. Vi arbetar alltid tillsammans med våra kunder för att ge den totalt bästa helhetslösningen ur ett hållbarhetsperspektiv. Oavsett typ av elinstallation, kan vi hjälpa till med konsultation & projektering och att utveckla vårt erbjudande för att möta kundens efterfrågan.

 

Kontakt