Säkerhet, lås, larm & brandskydd i Växjö

Trygghet börjar med din situation! Våra säkerhetslösningar inom lås, larm och brandskydd finns för att hjälpa dig, din egendom och skydda din verksamhet.

Lösningar för din trygghet

Med vår erfarenhet, kompetens och fokus på säkerhet hjälper vi dig att skapa en trygg miljö. Vårt erbjudande inom lås, kameraövervakning, brandlarm och brandskydd omfattar:

Lås

  • Installation av högkvalitativa låssystem för ökad säkerhet.
  • Reparation och utbyte av befintliga låsanordningar.
  • Anpassade lösningar som passar dina unika behov och säkerhetskrav.

Larmsystem

  • Brandlarm, inbrottslarm och kamerabevakning.
  • Fjärrövervakning för att säkerställa dygnet runt-skydd.
  • Skräddarsydda larmkonfigurationer som ger fullständig kontroll över din säkerhet. 

Brandskydd

  • Installation och underhåll av brandbekämpningssystem.
  • Utveckling av nödutgångsplaner och följsamhet med säkerhetsföreskrifter.
  • Branschanpassade brandskyddsåtgärder för att säkerställa efterlevnad av specifika standarder.

Vi prioriterar din säkerhet och anpassar våra lösningar efter dina specifika behov. Kontakta oss idag!

Bravidas säkerhetstekniker gör en installation
 Ludvig Lindqvist
Ludvig Lindqvist Serviceledare Lås & Säkerhet