Bæredygtighed og CSR - Vi vil bidrage til et levende samfund

Bæredygtighed betyder meget for Bravida. Vi har mere end 50.000 kunder, og hver dag hjælper vi dem med at bidrage til et bæredygtigt samfund.

Efter hver installation eller serviceopgave vil vi gerne have bygningerne og anlæggene til at fungere lidt bedre, være mere energieffektive og bedre til at levere tryghed, sundhed og velvære.

Men bæredygtighed omfatter mere end energi, miljø, og de serviceydelser, vi leverer. Vi arbejder aktivt med vores egen rolle i samfundet, og hvordan vi kan samarbejde med andre aktører om at bidrage til en positiv udvikling i vores omverden.

Bæredygtighedsarbejde i flere dimensioner

I bæredygtighedsrapporten, som er en del af Bravidakoncernens årsrapport, præciserer vi vores ansvar, vores styrker og vores udviklingsområder ud fra et bæredygtighedsperspektiv. Vi tager udgangspunkt i FNs Global Compact og beskriver, hvordan vi arbejder med bæredygtighedsspørgsmål.