Bravida Danmark A/S styrker positionen i Østjylland

Pressemeddelelse

Bravida, har overtaget aktiviteterne i elvirksomheden, Delta 3 Teknik A/S i Randers. Dermed styrker Bravida positionen som en stor og vigtig spiller i det østjyske område.

I det østjyske område er der igen ved at komme gang i erhvervslivet, særlig i de lokale industrivirksomheder. Bravidas afdeling i Randers har de seneste år arbejdet målrettet på at styrke organisationen for at blive endnu bedre til at servicere det lokale marked. Med overtagelsen af Delta 3 Teknik, er der nu taget et vigtigt skridt for at nå dette mål.

Delta 3 Teknik har gennem en årrække serviceret erhvervs-, offentlige og industrielle kunder, og beskæftiger i dag 13 fastansatte medarbejdere i Randersafdelingen. Dertil kommer et mindre antal medarbejdere tilknyttet specifikke projektopgaver.

Effektive synergier

"Vi overtager en virksomhed med et stærkt lokalt omdømme, hvor god håndværkspraksis og kundepleje er i fokus. Jeg forventer derfor, at vi kan skabe nogle effektive synergier sammen med Delta 3 Teknik, hvor Bravidas brede organisation kan drage fordel af deres kundemasse og industrielle kompetencer," siger Johnny Hey, der er Bravida Danmarks Regionsdirektør i Nord- og Midtjylland.

Delta 3 Tekniks aktiviteter omfatter service- og installationsopgaver indenfor primært elinstal-lationer, energioptimering og svagstrømsopgaver som brand og sikring, automation og data. Kunderne tæller bl.a. boligforeninger, kommuner og større industrielle kunder.

Delta 3 Tekniks aktiviteter vil fremover blive integreret med Bravidas øvrige elaktiviteter i Randers, som omfatter traditionelle el- og dataarbejder, tavleproduktion og energioptimering.

Efter overtagelsen vil Bravida Danmark i Randers beskæftige ca. 75 medarbejdere. I Nord- og Midtjylland beskæftiger Bravida i alt ca. 550 medarbejdere, som arbejder med nyinstallationer, renoveringer og løbende vedligeholdsarbejder indenfor el, VVS, ventilation og køl.