Bravida Danmark overtager EnergiMidts elinstallationsafdeling

Pressemeddelelse

Bravida Danmark A/S, overtager med virkning fra 1. marts energivirksomheden EnergiMidts elinstallationsafdeling, der er beliggende i Silkeborg. Dermed styrker Bravida positionen som en stor og vigtig spiller i Midtjylland.

Bravida har gennem sin vækststrategi ønsket at styrke sin tilstedeværelse i det midtjyske område, hvor der med den nye motorvejsforbindelse mellem Århus-Silkeborg-Herning-Holstebro forventes en væsentlig, erhvervsmæssig udvikling på denne strækning.

EnergiMidts elinstallationsafdeling har de seneste år udført større og mindre elentrepriser i det midtjyske for lokale samarbejdspartnere og bygherrer, og ligger inde med en flerårig ordreportefølje, der overtages af Bravida. De lokale kunder vil også fremover blive serviceret af den lokale serviceafdeling under ledelse af filialleder Peter Pørtner Voldby, der i tæt samspil med Bravidas elafdeling i Herning vil fokusere på at styrke den lokale forankring i Silkeborg.

EnergiMidts elinstallationsafdeling beskæftiger i dag ca. 25 elektrikere med kompetencer indenfor traditionelle elinstallationer, svagstrømsopgaver og solcelleinstallationer.

Synergieffekt med øvrige Bravidaafdelinger”

Vi overtager en elinstallationsafdeling med et godt lokalt fodfæste, hvor der findes gode samarbejdsrelationer til hovedentreprenører og lokale erhvervskunder. Jeg forventer derfor, at vi kan skabe en synergieffekt sammen med vores øvrige afdelinger i Herning og Århus ved at bringe vores brede, faglige palet i spil overfor EnergiMidts kundebase. Samtidig ser vi det som et brohoved mod Viborg, hvor vi også er i gang med at etablere os baseret på en række større, nye projekter bl.a. Viborg Sygehus,” siger Johnny Hey, der er Bravida Danmarks Regionsdirektør i Nord- og Midtjylland.

Bravida vil i forbindelse med overtagelsen indgå i et strategisk samarbejde med EnergiMidt indenfor energibesparelsesområdet, hvor begge parter har kompetencer, der komplementerer hinanden godt.

Efter overtagelsen vil Bravida Danmark i Midt- og Vestjylland beskæftige ca. 75 medarbejdere. I Nord- og Midtjylland beskæftiger Bravida i alt ca. 575 medarbejdere, som arbejder med nyinstallationer, renoveringer og løbende vedligeholdsarbejder indenfor el, VVS, ventilation og køl.