Bravida Danmarks omsætning steg med 10 % i 4. kvartal 2015

Pressemeddelelse

Bravida-koncernen har i dag offentliggjort kvartalsrapport 4 – 2015.

For Bravida Danmark steg omsætningen i 4. kvartal med 10 % til MSEK 553 (502) og driftsresultatet blev på MSEK 34 (31) svarende til en driftsmargin på 6,1 % (6,3 %). Ordretilgangen steg med 19 % i 4. kvartal til MSEK 571 (481). Ved udgangen af 2015 var ordrebeholdningen på MSEK 1.432 (1.534).

I 4. kvartal har Bravida Danmark fået en række store ordrer, blandt andet en ordre på MSEK 113 på ombygning af Viborg Sygehus og en ordre på MSEK 53 i forbindelse med nybygning af et kongreshotel i Syddanmark. En stor del af Bravida Danmarks kunder er offentlige, således kom omkring 40 % af omsætningen i 2015 fra offentlige projekter indenfor pleje- og sundhedssektoren og indenfor infrastruktur.

For perioden januar – december 2015 steg omsætningen med 18 % til MSEK 2.116 (1.792). Driftsresultatet for samme periode steg med 15 % og blev på MSEK 108 (94). Driftsmarginen blev på 5,1 % (5,2).

Det gennemsnitlige antal medarbejdere var i perioden januar til december 2015 1.446 (1.340). Stigningen skyldes det øgede aktivitetsniveau.

Læs hele rapporten her.