Bravida vinder installationsentreprisen på 1. fase af DNV-Gødstrup, DP8-10-E02

Pressemeddelelse

Bravida Danmark A/S og Region Midtjylland har underskrevet kontrakt på installationsentreprisen DP8-10 E02 på Det Nye Hospital i Vest, DNV-Gødstrup, der ligger vest for Herning. Opgaven omfatter installation af el, vvs og ventilation på 98.000 m2 bruttoetageareal i 1. fase af det store hospitalsbyggeri. Den samlede pris for opgaven beløber sig til omkring 303 millioner kroner.

”Jeg er rigtig glad for, at det er lykkes os at vinde installationsopgaven på DNV-Gødstrup. Fra vores omfattende arbejde på Det Nye Universitetshospital (DNU) i Aarhus har vi opbygget stor erfaring på denne type opgaver. Nu da vi er ved at være færdige på DNU, kan vi rykke den erfaring videre vestpå til Gødstrup,” siger regionsdirektør i Bravidas Region Nord, Johnny Hey Jensen.

Bravida Danmark A/S forventer at kunne påbegynde arbejdet på DNV-Gødstrup i efteråret 2016. Op mod 90 Bravida medarbejdere vil i snit være beskæftiget på projektet frem til afleveringen medio 2019.

Moderne akuthospital

DNV-Gødstrup bliver et moderne akuthospital med alle behandlingsfunktioner, der dækker hele det vestlige område af Region Midtjylland. Hospitalet bliver på ca. 135.000 m2 somatisk hospital. Herudover bygges der endvidere et psykiatrisk hospital på ca. 15.000 m2.
Selve byggeriet blev igangsat i september 2012 og påbegyndt ibrugtagning forventes i slutningen af 2019. Samlet ibrugtagning sker i 2020, hvor også psykiatrien tages i brug.