Performancetest giver energieffektivitet i verdensklasse

Pressemeddelelse

Bravida Danmark har stået for alle tekniske installationer og en afsluttende performancetest i bygning OU44 på Syddansk Universitet – en bygning, der vurderes til at være i toppen på den internationale verdensrangliste over energieffektive bygninger.

Som en af de første tekniske installatører har Bravida Danmark gennemført en omfattende performancetest, som landets største offentlige bygherre, Bygningsstyrelsen, har implementeret som et krav i de fleste af Styrelsens større udbud og entreprisekontrakter. Testen er foretaget på den 8.000 m2 store bygning OU44 på Syddansk Universitet, hvor Bravida har stået for alle tekniske installationer.

Bygning OU44 huser til daglig Teknisk Fakultet på Syddansk Universitet, og på universitet er man glade for den nye bygning og samarbejdet i forbindelse med etablering og test. Teknisk chef Max Jørgensen understreger:

”Vi har fået en fantastisk bygning med en meget høj energieffektivitet og et unikt indeklima. Det er min oplevelse, at de daglige brugere af bygningen og dens faciliteter er glade for de mange avancerede muligheder og den høje komfort. Hele processen har været meget lærerig, og alle involverede parter har fra starten lagt vægt på et gnidningsfrit samarbejde. Bravida har haft en meget stor rolle som ansvarlig for alle tekniske installationer og de efterfølgende test, og den rolle har de løst flot og leveret en projektledelse i verdensklasse.”

Effektiv og velsmurt byggeproces

Hos Bygningsstyrelsen er man som bygherre meget tilfreds med resultatet af testen, der har medvirket til, at OU44 blev afleveret til tiden, uden fejl og mangler og med installationer, som fungerede fra dag 1.

Samtidig har bygningen et ekstremt lavt energiforbrug og en meget høj grad af komfort. Endelig har byggeprocessen været effektiv og velsmurt takket været et tæt samarbejde mellem de involverede entreprenører og rådgivere. Projektleder Thomas Rysgaard Jacobsen fra Bygningsstyrelsen siger:

”Samarbejdet med alle parter på projektet har været rigtig godt. Der har været udvist stor interesse og omhu for at gennemføre både installationsarbejde og test. Der er ikke tvivl om, at et perfekt samarbejde mellem alle parter er nødvendigt for at komme i mål med testen. Performancetesten er en hård "eksamen". Den er ligeglad med de traditionelle faggrænser i byggeriet, men er en funktionsbaseret afprøvning af, om slutresultatet er i orden.”

Performancetesten giver bedre byggerier

Bygningsstyrelsen, der bygger for op mod seks milliarder kroner alene i 2015 og 2016, har gennemført en vidensdeling med en række andre store bygherrer om problemer med installationsdelen af byggerier i Danmark og Norge.

Den fælles erfaring er, at der ofte afleveres byggerier med mangler og uafsluttede arbejder. Thomas Rysgaard Jacobsen forklarer:

”Byggebranchens rådgivere har tradition for at lave mangelgennemgang af byggerierne baseret på en visuel inspektion, men det er langt fra tilstrækkeligt i dag, hvor bygningerne er spækket med teknik. Som bygherre har vi i stedet brug for at vide, om installationerne virker, om de lovede virkningsgrader er opfyldt, om alt er korrekt indreguleret, og om installationerne regulerer korrekt i samspil og som en helhed. Det er de spørgsmål, vi får klare svar på ved at performanceteste, så eventuelle mangler bliver udbedret inden aflevering. At arbejdet med performancetesten så oveni købet også smitter af på de øvrige byggeprocesser, er en ekstra fordel.”

En af de mest energieffektive bygninger i verden

Thomas Rysgaard Jacobsen peger også på arbejdet med performancetesten som årsag til bygningens meget høje energieffektivitet.

”Kravet til bygning OU44 var, at den skulle leve op til kravene i Bygningsreglement 2015. Men performancetestens målinger viste, at den rent faktisk levede op til de strengere krav i Bygningsreglement 2020 på grund af den tætte overvågning og den intense projektering, der følger med testen. Ifølge professor Bo Nørregaard Jørgensen, leder af Center for Energy Informatics på Syddansk Universitet, er bygningen således i dag i toppen af den internationale verdensrangliste over energieffektive bygninger,” slutter Thomas Rysgaard Jacobsen.

Konkurrencefordel for entreprenøren

Hos Bravida Danmark er man naturligvis glad for den ros og den rolle, de godt 30 involverede medarbejdere har spillet i det komplekse projekt. Projektchef Troels Køhler fortæller:

”Da det er en af de første gange et byggeprojekt afsluttes med en performancetest, har det været meget spændende at være med i denne udvikling. Kravet om at vi som entreprenører i konkrete tal skal bevise, at bygningen fungerer 100 procent som lovet inden aflevering, stiller store krav til hele processen. Installationerne og deres drift og vedligeholdelse skal tænkes ind fra starten, og alle parter i byggeriet skal involveres fra starten. Det kræver en meget grundig koordinering mellem alle faggrupper, så testen kan gennemføres til aftalt tid. Vi har lært meget af dette projekt og sikret os en konkurrencefordel, idet vi nu har en omfattende praktisk erfaring med denne test, og vores testrapport samtidig danner baggrund for Bygningsstyrelsens kommende performancetests,” slutter Troels Køhler.

Hvad er en performancetest?

Bygningsstyrelsens performancetest beskriver, hvordan det eftervises, at de forskellige anlæg til vand, el, varme og ventilation lever op til konkret og målbar funktionalitet og ydeevne. ¨

Der måles via en række test og en afsluttende måling af anlæggets samlede ydeevne, inden den juridiske aflevering, dvs. før brugerne har overtaget bygningen og "forstyrrer" via en brugeradfærd, som er svær at forudsige.

Udfaldskravene er kontraktmæssigt og økonomisk bindende. Der er som udgangspunkt afsat 20 dage til indregulering og seks dage til performancetesten. Testen sikrer, at parterne ikke skal bruge tid og penge på kostbar efterregulering.

Fakta om bygning OU44

8.000 kvadratmeter fordelt på tre etager og kælder. Entreprisesum 100 mio. kr. Bravidas entreprise ca. 24 mio. kr. Bygherre er Bygningsstyrelsen, og bruger er Teknisk Fakultet på Syddansk Universitet i Odense. Bravida har været underentreprenør på alle installationsfagene til totalentreprenøren TC Anlæg. Entreprisen omfattede el, vvs, sprinkler, automatik, ventilation og solceller.