Bravida Danmark A/S køber entreprenørvirksomheden JFE A/S

Pressemeddelelse

Bravida Danmark har indgået en aktieoverdragelsesaftale med JPE Holding ApS vedrørende overdragelsen af samtlige aktier i JFE A/S, JPE Materialeudlejning ApS og JL A/S. Virksomhederne beskæftiger i alt ca. 100 medarbejdere og har hovedafdeling i Køge. Købet er betinget af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens godkendelse.

Med købet styrker Bravida sin tilstedeværelse på Sjælland med anerkendte kompetencer indenfor fjernvarme- og gravearbejde, en solid ordrebeholdning og en række store kunder.

JFE’s hovedaktiviteter er kommunale rammeaftaler og totalentrepriser i forbindelse med udførelse af jordarbejde, rørarbejde, muffemontage, VVS-arbejde, industrirør på fjernvarmeværker, kraftvarmeværker, forbrændingsanstalter og større boligselskaber, anlægsarbejde, kloakarbejde, park og vej samt maskinudlejning. JFE udfører størstedelen af opgaverne som hovedentreprenør.

I 2015 omsatte JFE og de to tilknyttede virksomheder sammenlagt for omkring 105 MDKK og leverede et driftsresultat på lidt over 9 MDKK.

Veldrevet og sund virksomhed

”JFE er en veldrevet virksomhed, der med fokus på kvalitet, lønsom vækst og kvalificerede medarbejdere, har formået at placere sig som en efterspurgt leverandør af fjernvarme- og gravearbejder på Sjælland. Med integrationen med Bravida får JFE adgang til en stor og professionel organisation, som kan støtte op om den videre udvikling og vækst. Samtidig passer købet fint med Bravidas overordnede strategi om at være en totalleverandør af tekniske ydelser. Jeg er overbevist om, at JFE og Bravida passer rigtigt godt sammen, og jeg glæder mig til at byde de nye kolleger velkommen,” siger Søren Frahm, regionsdirektør for Bravidas Region Øst.

Klar til videre udvikling

Efter planen vil JFE blive en integreret del af Bravida, men vil fortsætte som selvstændig enhed under ledelse af den nuværende direktør og ejer Johnny Pedersen.

”JFE har nået en størrelse, hvor den videre udvikling og vækst bedst finder sted som del af en større virksomhed. Vi har opbygget en god kundekreds på Sjælland, og en kundetilfredshed på 98 % er et tydeligt tegn på vores høje kvalitetsniveau og evne til at imødekomme vores kunders ønsker. Med integrationen med Bravida tager vi næste skridt hen imod involvering i endnu større projekter, yderligere professionalisering og ekspansion. Samtidig supplerer virksomhederne hinanden rigtigt godt, da Bravida har kompetencerne til at fortsætte der, hvor JFE stopper, nemlig inde i fjernvarmecentralerne og ejendommene,” siger ejer og administrerende direktør i JFE Johnny Pedersen.

Med købet af JFE fortsætter Bravida Danmark A/S rækken af opkøb, som i 2016 omfattede Delta 3 Teknik A/S i Randers, EnergiMidts elinstallationsafdeling i Silkeborg og elinstallationsvirksomheden Vinther & Strøm A/S i København.

Købet er betinget af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens godkendelse.