Bravida Danmark øger omsætningen med 16 % i 4. kvartal 2016

Pressemeddelelse

Bravida-koncernen har i dag offentliggjort kvartalsrapport 4, 2016.

For Bravida Danmark blev omsætningen i 4. kvartal 2016 642 MSEK, hvilket er en stigning på 16 % i forhold til omsætningen i 4. kvartal 2015. Forklaringen på den øgede omsætning skal blandt andet findes i høj aktivitet på en række store projekter og en stigende serviceomsætning.

Driftsresultatet blev 44 MSEK for 4. kvartal 2016, en stigning på 29 % i forhold til 4. kvartal 2015. Driftsmarginen blev dermed på 6,8 % mod 6,1 % i tilsvarende kvartal 2015. Det forbedrede resultat skyldes blandt andet en stigende indtjening i Region Infrastruktur, som i slutningen af 2015 blev ramt af nedskrivninger på et par projekter.

For januar til december 2016 er omsætningen steget med 8 % og den blev på 2.278 MSEK mod 2.116 MSEK i 2015. Driftsresultatet blev på 114 MSEK mod 108 MSEK i 2015. Dette resulterede i en driftsmargin på 5,0 % mod 5,1 % i 2015. Indtjeningen blev negativt påvirket af to projektnedskrivninger i første kvartal 2016.

Ordreindgangen blev på 493 MSEK i 4. kvartal 2016 mod 571 MSEK i 4. kvartal 2015, hvor Bravida Danmark fik to store ordrer på sammenlagt 165 MSEK. Ved udgangen af 4. kvartal 2016 var ordrebeholdningen på 1.689 MSEK, en stigning på 18 % i forhold til året før.

For januar til december 2016 steg Bravida Danmarks ordrebeholdning med 20 % i forhold til 2015 til i alt 2.412 MSEK. I 3. kvartal 2016 indgik Bravida Danmark blandt andet en aftale på installationsarbejde på det nye supersygehus DNV Gødstrup til en værdi af 390 MSEK.

Det gennemsnitlige antal medarbejdere var i 4. kvartal 2016 1.602 mod 1.446 i 4. kvartal 2015.

Læs hele kvartalsrapporten her.

For yderligere information kontakt venligst:

Mattias Johansson, CEO og koncernchef Tlf: +46 8 695 20 00

Nils-Johan Andersson, CFO Tlf: +46 70 668 50 75
IRcontact@bravida.com