Bravida Danmark kvartalsrapport, 4. kvartal 2017 - Vækst i både omsætning og indtjening

Bravida-koncernen har i dag offentliggjort kvartalsrapport 4, 2017. Resultatet for Bravida Danmark kan læses i denne pressemeddelelse.

Pressemeddelelse

I  4. kvartal 2017 steg Bravida Danmarks omsætning med 14 % til 733 MSEK (642 MSEK). Stigningen i omsætning er primært drevet af installationsvirksomheden.

I 2017 steg Bravida Danmarks omsætning samlet med 12 % til 2.547 MSEK mod 2.278 MSEK i 2016. Driftsresultatet for 4. kvartal steg med 13 % til 49 MSEK (44 MSEK), hvilket resulterede i en driftsmargin på 6,7 % mod 6,8 % i samme periode året før.

Det samlede driftsresultat for 2017 steg med 15 % og blev 130 MSEK mod 114 MSEK året før. Det svarer til en driftsmargin på 5,1 % mod 5,0% i 2016. Dermed har Bravida Danmark, på trods af en række nedskrivninger i 2017, realiseret den højeste omsætning og indtjening siden Bravida koncernen overtog Semco Danmark i 2003.

Ordreindgangen steg med 49 % i 4. kvartal 2017 og blev på 737 MSEK (493 MSEK). Ordreingangen består primært af mindre og middelstore ordrer både indenfor installationsprojekter og service. Ordrebeholdningen var ved udgangen af 4. kvartal 4 % højere end samme periode året før og beløb sig til 1.752 MSEK (1.689 MSEK). Samlet for året 2017 steg Bravida Danmarks ordreindgang med 6 % til 2.567 MSEK mod 2.412 MSEK i 2016.

Administrerende direktør i Bravida Danmark Johnny Hey siger:

”For første gang passerer vores driftsresultat 100 MDKK for et regnskabsår. Set i lyset af, at vi blev ramt af en række nedskrivninger i 2017, er det et yderst tilfredsstillende resultat. Samtidig er det positivt, at de initiativer vi har sat i søen for at styrke vores serviceforretning, begynder at give resultater. Vores overordnede mål er, at service skal udgøre mindst 50 % af Bravidas omsætning. Det mål vil vi have stor fokus på at opnå fremover.”

Bravida-koncernens samlede kvartalsrapport for 4. kvartal 2017 kan ses her.