Bravida Danmark kvartalsrapport, 2. kvartal 2019 – Fortsat god udvilking

Bravida-koncernen har i dag offentliggjort kvartalsrapport 2, 2019. Resultatet for Bravida Danmark kan læses i denne pressemeddelelse.

Pressemeddelelse

I årets 2. kvartal steg Bravida Danmarks omsætning med 20 % til 931 MSEK (778 MSEK). Stigningen i omsætning er primært drevet af servicevirksomheden.

Driftsresultatet for 2. kvartal steg med 7 % til 39 MSEK (37 MSEK), hvilket resulterede i en driftsmargin på 4,2 % (4,7 %).

Resultatet forklares af integrationsomkostninger, der er relaterede

til de fem opkøb, der er foretaget i løbet af året.

Ordreindgangen steg med 27 % i 2. kvartal 2019 og blev på 1.054 MSEK (832 MSEK). Ordreindgangen består primært af mindre og middelstore ordrer både indenfor installationsprojekter og service.

Ordrebeholdningen var ved udgangen af 2. kvartal 13 % højere end samme periode året før og beløb sig til 2.198 MSEK (1.945 MSEK).

Service- og installationsmarkedet er fortsat godt. Boligmarkedet er voksende, hvilket bidrager til en øget efterspørgsel efter nybyggeri og renovering af boliger. Nybyggeri og renovering af offentlige bygninger og ejendomme bidrager til et stabilt marked, og Bravida vurderer, at der er en god efterspørgsel på tekniske installationer og service i de store byer.

Bravida-koncernens samlede kvartalsrapport for 2. kvartal 2019 kan ses her: https://www.bravida.se/investerare/finansiell-information/finansiella-rapporter/

For mere information kontakt venligst:
Mattias Johansson, koncernchef. Telefon: +46 8 695 20 00
Åsa Neving, CFO. Telefon: +46 8 695 22 87