Bravida Danmark vinder storentreprise på det nye Sundhedsvidenskabelige Fakultet i Odense

Bravida Danmark har underskrevet kontrakt med Vejdirektoratet på alle tekniske installationer på det nye Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SDU SUND), som skal placeres i direkte tilknytning til det nye universitetshospital - Nyt OUH. Opgaven skal udføres på de ca. 50.000 m2 som byggeriet omfatter, og den samlede ordresum beløber sig til 296 mio. kr.

Pressemeddelelse

Opgaven omfatter VVS, ventilation, el, sprinkler, ABA og CTS. De forberedende aktiviteter begynder i 2019, og selve udførelsen har opstart primo 2021. Bravida forventer at beskæftige omkring 20 funktionærer og 60 montører i udførelsesperioden, som forventes at afslutte ultimo 2022.

”Det er en stor og meget spændende opgave, vi har vundet på det nye Sundhedsvidenskabelige Fakultet i Odense, og vi er stolte af at være en del af byggeriet, der skaber sammenhængen mellem Syddansk Universitet (SDU) og det nye regionale supersygehus. Det er et ualmindeligt interessant projekt, fordi arbejdet kræver et højt teknisk niveau og digitaliseringsgrad. Derudover er projektet i en størrelse vi sjældent ser her i Region Syd. ” fortæller Jørn Tønnes, som er regionsdirektør i Bravida Danmarks Region Syd.

Bravida leverede ’det økonomisk mest fordelagtige tilbud’ og en kvalitativ beskrivelse, hvor Vejdirektoratet i tildelingen blandt andet har lagt vægt på Bravidas erfaringer med komplekse tekniske installationer som sygehuse, laboratorier og dyrestalde, en robust og realistisk tidsplan samt et kvalificeret projekthold med bred erfaring.

Nybyggeriet i tre etager skal huse SUND᾽s forsknings- og uddannelsesaktiviteter, herunder laboratorier, kontorer og undervisningslokaler, samt faciliteter til dyrestalde, anatomi og retsmedicinsk institut. Nærheden til Nyt OUH vil få stor betydning for samarbejdet og det tværfaglige miljø, der er mellem universitetets fem fakulteter og OUH. Formålet er, at en integration af de to institutioner skal muliggøre yderligere samarbejde, optimal udnyttelse af arealer og fællesfunktioner som f.eks. undervisningslokaler, laboratorier, auditorier mv.

Find mere information om byggeriet af det nye Sundhedsvidenskabelige Fakultet her.